Odborná spolupráce o hypnoterapii pro časopis Moje zdraví

Odborně jsme spolupracovali na vytvoření článku v časopise Moje zdraví 05/2017 na téma hypnoterapie.