Ovečky, kterým věnujeme čas

Také pracujete s lidmi a pomáháte jim v jejich rozvoji? Chcete, aby energie a čas, jež jim věnujete, byly plnohodnotně využity? Pak je článek právě pro Vás.

Představujeme Vám Karty STAVY využívající všem lidem přirozené procesy imaginace a projekce, které pomáhají rozvinout proces spolupráce s klientem užitečným směrem. Inspirací pro vytvoření Karet STAVY pro nás byla kniha Jeffreyho K. Zeiga Indukce hypnózy, teorie profesní orientace RIASEC Johna L. Hollanda a vlastní terapeutická a koučovací zkušenost s metaforami, kterými naši klienti žijí.

Zeigovo pojetí „stavů“

Obecně můžeme rozlišit tři aspekty lidského prožitku – emoci, náladu a „stav“. Zatímco emoce jsou prchavé, nálady jsou v čase stálejší. Lidské prožitky, které nelze jednoduše zařadit mezi emoce nebo nálady, nazývá Zeig (2016) „stavy“. Jsou to komplexy, které zahrnují interakce, emoce, vzpomínky, nálady, postoje, přesvědčení a zvyky. Profesionálové pomáhají klientům, uvízlým v problematických (maladaptivních) „stavech“, vstupovat do adaptivních „stavů“.

John L. Holland a teorie RIASEC

Teorie profesní orientace vychází z předpokladu, že lidé mají sklon vybírat si zaměstnání, které odpovídá jejich vlastnostem, schopnostem, dovednostem, znalostem, hodnotám a tomu, jací jsou, co umí a co chtějí. Každý z nás má sklon preferovat povolání patřící do jedné či více oblastí z šesti typů, které popsal americký psycholog John L. Holland: R – řemeslný, I – vědecký, A – umělecký, S – pečující, E – vůdčí, C – úřední.

V jakých kontextech práce lze Karty STAVY využít?

Psychoterapie a psychologické poradenství, sociální práce – navázání vztahu s klientem a usnadnění komunikace, podpora procesu uvědomění, přizvání ke konstruktivnímu přemýšlení, tvorba zakázky, nastavení cíle spolupráce, proměna problematických stavů v pozitivní, mapování zdrojů, úspěchů, zvládání, konstruování budoucnosti, práce s emocemi.

Kariérové poradenství a rozvoj kariéry – volba pracovního zaměření, sebepoznání, analýza pracovního potenciálu a kompetencí, ověření profesní orientace dle teorie RIASEC, formulace silných stránek a prostoru pro rozvoj, ujasnění životních priorit skrze symbolické obrazy, plánování kariéry.

Koučování a HR – osobní rozvoj, konstrukce budoucnosti, práce s vizí a kotvení v žádoucím stavu, škálování, stanovování akčních kroků, tvorba osobní/týmové/firemní SWOT analýzy, výběrové pohovory a Assessment centra, hodnotící pohovory a poskytování zpětné vazby.

Pedagogická a lektorská činnost – práce se skupinou od úvodního naladění, sběru očekávání, přes mapování týmových rolí až k závěrečnému hodnocení kurzu, podnícení kreativity klientů, vedení třídnických hodin, projektového vyučování a práce s průřezovými tématy, sdílení emocí a prožitků v bezpečném prostoru projekce a z disociované pozice.

Součástí sady Karet STAVŮ je:

  • 36 karet stavů, které lze využít také pro hru Kariérní kvinteto
  • 6 karet s popisy dle profesní orientace RIASEC a s příklady vhodných pracovních pozic
  • 5 karet s popisy stavů – problémových i pozitivních k terapeutické a rozvojové práci s klientem
  • 1 karta s názvy základních emocí
  • Pexeso – 36 dvojic stavů
  • Manuál s nabídkou technik využití v různých kontextech práce s klientem

Literatura: ZEIG, J.K. (2016). Indukce hypnózy. Brno: Emitos

Karty si můžete zakoupit u nás zde.

Autorky článku působící v CETERAS – Centru terapeutických služeb a Škole manažerského rozvoje s.r.o.:

PhDr. Sylvie Navarová, psycholog, kouč.

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D., psycholog, kouč.

Vyšlo v Psychologii Dnes 03/2017.