Oznámení PhDr. Sylvie Navarové, CETERAS Ostrava

MÉ OZNÁMENÍ K INDIVIDUÁLNÍM KONZULTACÍM, 15.3.2020, 11:20 HOD.:
 
Milí klienti individuálního poradenství,
 
s ohledem na stávající situaci a zdraví převádím individuální konzultace (psychologické poradenství, psychoterapie, hypnoterapie, supervize, koučink) do on-line podoby přes Skype či WhatsApp. I přesto, že poradenství 1 na 1 je stále vládou povolené vykonávat.
 
Je jasné, že osobní kontakt nic nenahradí, ale z dlouhodobého hlediska je to nyní výhodnější. Zdraví na 1. místě, a když už k tomu vedu klienty, tak podle toho také budu jednat 😉. I on-line můžeme probrat, co se ve Vašem životě děje, co se daří, co potřebujete jinak, zamýšlet se společně, co a jak s tím udělat, i relaxace či lehká forma hypnózy je možná, jen k tomu budete potřebovat klidné místo.
 
Nad rámec osobních konzultací nabízím možnost využití jako formu sebepoznání on-line testování s následným rozborem na konzultaci a konkrétními výstupy k dalším krokům ku vašemu prospěchu 👣.
 
Věřím, že se brzy zase setkáme osobně v mé pohodlné a up-gradeované pracovně 😊 Prozatím převádím na on-line konzultace ze dnů 16.-25.3.
 
Užívejte jarního sluníčka a pevné zdraví přeji!
Sylvie Navarová
PS: CETERAS Brno stále jede v režimu i osobní konzultace se zvýšenou desinfekcí prostor a většími rozestupy mezi klienty!