Psychologické poradenství a psychoterapie

Nabízíme pomoc lidem, kteří chtějí ve svém životě změnu. Ať již spojenou s řešením náročné životní situace, osobními, partnerskými či rodinnými problémy, nebo psychickými, či psychosomatickými problémy a nemocemi.

V rámci individuální psychoterapie Vám můžeme pomoci na Vaší cestě za změnou, vyvést Vás z krizových situací, úzkostných a depresivních stavů, či pracovního stresu. Nespavost, mysl obtěžující myšlenky, bolesti hlavy, sexuální potíže, stavy či pocity závislosti, ať už na alkoholu, jídle, práci, nebo jiné osobě – toto i mnoho dalších, jsou potíže, se kterými naši klienti přicházejí a se kterými Vám můžeme pomoci.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Terapeutický proces vždy maximálně přizpůsobujeme potřebám klienta a společně s klientem vytváříme změnu a řešení, které bude vyhovovat právě a jen jemu. Tak jak se liší jednotliví lidé, kteří k nám pro pomoc přicházejí, tak se liší i jednotlivé terapeutické postupy a strategie. Společné mají vždy respekt a snahu o co nejefektivnější řešení v nejkratším možném čase. Naším cílem je vytvořit ve Vašem životě takovou změnu, se kterou budete spokojeni, a takový pocit úspěchu a sebedůvěry, že už k nám nebudete muset více přijít.

Individuální psychoterapie nabízí soukromý a bezpečný prostor, který v rámci rozhovoru „mezi čtyřma očima“ umožňuje otevírat i taková témata, která sdílíme pouze se svými blízkými nebo je dokonce nesdílíme vůbec s nikým. Naši terapeuti dodržují Etický kodex České asociace pro psychoterapii, včetně zachování povinnosti profesionální mlčenlivosti. V rámci individuální psychoterapie je možné využít i hypnózu.

Párová, manželská či rodinná psychoterapie, tedy setkání dvou a více osob s terapeutem v rámci jedné konzultace, je vhodná v případech, kdy je pro nastolení změny, vyřešení problému či zvládnutí náročné životní situace efektivnější setkání se i s dalšími zúčastněnými osobami. Přidanou hodnotou pak může být možnost a příležitost ke sdílení procesu změn, hledání a nacházení řešení, vyjádření odlišných pohledů na věc a očekávání od druhých, která často různá nedorozumění, problémy a potíže způsobují.

Objednejte se na sezení s psychoterapeuty:

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: 777 649 878

PhDr. Ing. Jan Pokluda

E-mail: pokluda@ceteras.cz

Telefon: 775 320 435


Hypnóza


Hypnózu díky bohaté fantazii spisovatelů a filmových tvůrců provází spousta mýtů, polopravd i lží.
Jak to s ní ale ve skutečnosti je?

Hypnóza je léčebná metoda, která kromě naší vědomé, analytické a racionální mysli využívá pro řešení problémů a potíží člověka jeho nevědomí, podvědomí, můžeme říci také „intuici“. Slouží ke zmírnění či odstranění psychických a psychosomatických potíží. Provádí-li ji vyškolený profesionál (psycholog či lékař po absolvování dlouhodobého psychoterapeutického výcviku, obvykle v rozsahu 800 hodin a výcvikem v hypnóze), je naprosto bezpečná. Není možné, že byste mohli v hypnóze jednat proti své vůli či na příkaz jiné osoby, jak můžeme vidět v některých hollywoodských filmech, nebo číst v románech. Účinnost hypnózy, jakožto léčebné metody, byla opakovaně ověřována a potvrzována v mnoha lékařských i psychologických výzkumech.

Naši terapeuti jsou vyškoleni jak v tzv. klasické hypnóze, tak i v rozšířeném pojetí hypnózy dle Miltona H. Ericksona, známého amerického hypnoterapeuta a psychiatra. V tomto přístupu je hypnotický stav (tranz) vysoce individualizovaný, nedirektivní, rozvíjený klientem a provázený terapeutem, během kterého dochází k aktivaci nevědomých zdrojů a celkové orientaci na změny a řešení. Použití hypnózy je účinné a efektivní zejména v případech, kdy vědomé (tzn. „rozumové“ a „logické“) řešení nestačí, nebo není dostatečně účinné. Pomocí hypnózy pak můžeme pracovat na řešení nejen na vědomé, ale i nevědomé úrovni.

Hypnózu je možné použít dle potřeb jako součást individuální psychoterapie, může nebo také nemusí být přítomna v každém sezení. O vhodnosti jejího využití u konkrétního klienta rozhoduje vždy na základě odborného posouzení psychoterapeut.

Hypnóza může být užitečná, pokud Vás trápí např.:

  • nespavost, únava či syndrom vyhoření,
  • úzkosti, nadměrné obavy, strachy a fobie, 
  • projevy stresu a trémy, tetanie,
  • kožní onemocnění, astma, alergie,
  • potíže s trávením, dráždivý tračník, 
  • různé typy psychosomatických onemocnění a „funkčních“ poruch,
  • při zmírňování chronických bolestí,
  • odvykání kouření, podpora v procesu hubnutí apod.

Objednejte se na sezení s psychoterapeuty:

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: 777 649 878

PhDr. Ing. Jan Pokluda

E-mail: pokluda@ceteras.cz

Telefon: 775 320 435


Neuro-vývojová stimulace

Co je to neuro-vývojová stimulace?

Neuro-vývojová stimulace (NVS) je cvičební program, jehož cílem je inhibovat (rušit) přetrvávající primární reflexy. Primární reflexy (např. Mooruův, tonicko-šíjový reflex a další) jsou pohybové reakce, které nedokážeme kontrolovat svojí vůlí a které by měly v průběhu vývoje dítěte odeznít a být nahrazeny vyspělejšími mozkovými funkcemi. Pokud včas neodezní, mohou v pozdějším věku způsobovat nejrůznější problémy – především specifické poruchy učení, ADHD, ADD, dyspraxii a další. 

Diagnostika a cvičení neurovývojové-stimulace je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Cvičení probíhá na principu záměrného vyvolávání primárního reflexu. Primární reflexy jsou ovlivnitelné a při záměrném a častém opakování reakce uhasne.  

Jak to probíhá?

Na první konzultaci provedeme vstupní vyšetření, jehož součástí je anamnéza dítěte a diagnostika přetrvávajících primárních reflexů. Máte-li doporučení z neurologie či od psychologa, speciálního pedagoga apod., můžete je vzít s sebou. Pokud je nemáte, nic se neděje, nejsou nutná.

Toto vstupní vyšetření trvá 1,5 – 2 hodiny. Na základě výsledků diagnostiky navrhneme konkrétní cvičební plán, podle kterého následně s dítětem doma cvičíte (všechny cviky Vám předvedeme, dítě si je vyzkouší pod dohledem, někdy využíváme i metodická videa pro kontrolu správného provádění cviků).

Cvičí se denně, cvičení trvá přibližně 10 minut a skládá se obvykle ze 4 cviků. Celý program trvá 6 -12 měsíců.

Následně docházíte s dítětem na kontrolní vyšetření, v rámci kterých monitorujeme posun ve cvičení, přidáváme a obměňujeme jednotlivé cviky podle toho, jak je dítě zvládá. Tato kontrolní sezení probíhají obvykle cca 1 x za měsíc, vždy ale vycházíme z pokroků a potřeb dítěte.

Jaká je cena?

Vstupní vyšetření (anamnéza a diagnostika – cca 1,5 – 2 hodiny): 1600,-
Kontrolní vyšetření (cca 1 hodina) – cca 1x za měsíc: 800,-

Chcete se objednat?

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

E-mail: skotakova@ceteras.cz

Telefon: 777 649 878