Psychologické poradenství a psychoterapie

Nabízíme pomoc lidem, kteří chtějí ve svém životě změnu. Ať již spojenou s řešením náročné životní situace, osobními, partnerskými či rodinnými problémy, nebo psychickými, či psychosomatickými problémy a nemocemi.

V rámci individuální psychoterapie Vám můžeme pomoci na Vaší cestě za změnou, vyvést Vás z krizových situací, úzkostných a depresivních stavů, či pracovního stresu. Nespavost, mysl obtěžující myšlenky, bolesti hlavy, sexuální potíže, stavy či pocity závislosti, ať už na alkoholu, jídle, práci, nebo jiné osobě – toto i mnoho dalších, jsou potíže, se kterými naši klienti přicházejí a se kterými Vám můžeme pomoci.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Terapeutický proces vždy maximálně přizpůsobujeme potřebám klienta a společně s klientem vytváříme změnu a řešení, které bude vyhovovat právě a jen jemu. Tak jak se liší jednotliví lidé, kteří k nám pro pomoc přicházejí, tak se liší i jednotlivé terapeutické postupy a strategie. Společné mají vždy respekt a snahu o co nejefektivnější řešení v nejkratším možném čase. Naším cílem je vytvořit ve Vašem životě takovou změnu, se kterou budete spokojeni, a takový pocit úspěchu a sebedůvěry, že už k nám nebudete muset více přijít.

Individuální psychoterapie nabízí soukromý a bezpečný prostor, který v rámci rozhovoru „mezi čtyřma očima“ umožňuje otevírat i taková témata, která sdílíme pouze se svými blízkými nebo je dokonce nesdílíme vůbec s nikým. Naši terapeuti dodržují Etický kodex České asociace pro psychoterapii, včetně zachování povinnosti profesionální mlčenlivosti. V rámci individuální psychoterapie je možné využít i hypnózu.

Párová, manželská či rodinná psychoterapie, tedy setkání dvou a více osob s terapeutem v rámci jedné konzultace, je vhodná v případech, kdy je pro nastolení změny, vyřešení problému či zvládnutí náročné životní situace efektivnější setkání se i s dalšími zúčastněnými osobami. Přidanou hodnotou pak může být možnost a příležitost ke sdílení procesu změn, hledání a nacházení řešení, vyjádření odlišných pohledů na věc a očekávání od druhých, která často různá nedorozumění, problémy a potíže způsobují.

Objednejte se na sezení s psychoterapeuty:

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: 777 649 878

PhDr. Ing. Jan Pokluda

E-mail: pokluda@ceteras.cz

Telefon: 775 320 435


Hypnóza


Hypnózu díky bohaté fantazii spisovatelů a filmových tvůrců provází spousta mýtů, polopravd i lží.
Jak to s ní ale ve skutečnosti je?

Hypnóza je léčebná metoda, která kromě naší vědomé, analytické a racionální mysli využívá pro řešení problémů a potíží člověka jeho nevědomí, podvědomí, můžeme říci také „intuici“. Slouží ke zmírnění či odstranění psychických a psychosomatických potíží. Provádí-li ji vyškolený profesionál (psycholog či lékař po absolvování dlouhodobého psychoterapeutického výcviku, obvykle v rozsahu 800 hodin a výcvikem v hypnóze), je naprosto bezpečná. Není možné, že byste mohli v hypnóze jednat proti své vůli či na příkaz jiné osoby, jak můžeme vidět v některých hollywoodských filmech, nebo číst v románech. Účinnost hypnózy, jakožto léčebné metody, byla opakovaně ověřována a potvrzována v mnoha lékařských i psychologických výzkumech.

Naši terapeuti jsou vyškoleni jak v tzv. klasické hypnóze, tak i v rozšířeném pojetí hypnózy dle Miltona H. Ericksona, známého amerického hypnoterapeuta a psychiatra. V tomto přístupu je hypnotický stav (tranz) vysoce individualizovaný, nedirektivní, rozvíjený klientem a provázený terapeutem, během kterého dochází k aktivaci nevědomých zdrojů a celkové orientaci na změny a řešení. Použití hypnózy je účinné a efektivní zejména v případech, kdy vědomé (tzn. „rozumové“ a „logické“) řešení nestačí, nebo není dostatečně účinné. Pomocí hypnózy pak můžeme pracovat na řešení nejen na vědomé, ale i nevědomé úrovni.

Hypnózu je možné použít dle potřeb jako součást individuální psychoterapie, může nebo také nemusí být přítomna v každém sezení. O vhodnosti jejího využití u konkrétního klienta rozhoduje vždy na základě odborného posouzení psychoterapeut.

Hypnóza může být užitečná, pokud Vás trápí např.:

  • nespavost, únava či syndrom vyhoření,
  • úzkosti, nadměrné obavy, strachy a fobie, 
  • projevy stresu a trémy, tetanie,
  • kožní onemocnění, astma, alergie,
  • potíže s trávením, dráždivý tračník, 
  • různé typy psychosomatických onemocnění a „funkčních“ poruch,
  • při zmírňování chronických bolestí,
  • odvykání kouření, podpora v procesu hubnutí apod.

Objednejte se na sezení s psychoterapeuty:

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: 777 649 878

PhDr. Ing. Jan Pokluda

E-mail: pokluda@ceteras.cz

Telefon: 775 320 435


Profesní diagnostika a kariérové poradenství

Psychologická diagnostika pro jednotlivce

Poznej sám sebe! Psychologická diagnostika pro jednotlivce může a nemusí předcházet koučování nebo kariérnímu poradenství. Prostě se můžete sami o sobě něco dozvědět, zjistit své silné stránky i rozvojové potřeby. Dotazníky mapují základní charakteristiky osobnosti v kontextu pracovního uplatnění. Vhodné pro klienty se zájmem o seberozvoj nebo v rámci profesní orientace a volby povolání.

Jak to probíhá?

Na první konzultaci začínáme rozhovorem, ve kterém mapujeme cíle profesního poradenství a/nebo diagnostiky, zvažované volby dalšího studia, nebo profesního uplatnění. Na základě tohoto rozhovoru zvolí poradce vhodné diagnostické metody a testy, které klient vyplní – buď na místě, nebo online v čase, který mu vyhovuje. Vyplněné dotazníky poradce vyhodnotí a na dalším setkání předá klientovi zpětnou vazbu k výsledkům, případně další doporučení vyplývající ze vstupního rozhovoru. Na profesní diagnostiku pak dále může, ale nemusí,  navazovat kariérní koučink nebo poradenství. Počet sezení je vždy na domluvě a odvíjí se od potřeb klienta. 

Sezení trvá vždy 50 minut, není-li domluveno jinak, čas potřebný k vyplnění diagnostických metod se odvíjí od jejich typu a počtu. Pohybuje se obvykle v rozsahu od 30 min po 2 hodiny.

Jaká je cena?

Profesní diagnostika (vyhodnocení testů a zpětná vazba k výsledkům): 1500,-
Kariérní poradenství (sezení 50 minut): 1000,-

Chcete se objednat?

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: 777 649 878