Aktivizace a reflexe ve výuce
na dotaz

2,400 

 • Termín na dotaz
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno: Palackého tř. 8
 • Maximální počet účastníků: 8
 • Lektor kurzu: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP: MSMT- 21504/2022-4-781

OBSAZENO – registrovat se jako náhradník můžete na info@ceteras.cz

Kategorie:

O kurzu

Úvod hodiny je zásadní časovou investicí, která se nám vrátí v podobě navázání spolupráce s žáky, jejich aktivizace, motivace a prohloubení jejich zájmu. Reflexe na konci hodiny je zase významným nástrojem sebehodnocení u žáků a rozvíjí jejich motivaci učit se. Účastníci se seznámí s více než desítkou kreativních nápadů pro úvodní aktivizaci i závěrečnou reflexi, které mohou do výuky zařadit i s minimální časovou investicí. Budou tak moci zefektivnit své pedagogické úsilí a posilovat odpovědnost žáků za jejich učení.

 • Termín na dotaz
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno: Palackého tř. 8
 • Maximální počet účastníků: 8
 • Lektor kurzu: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP: MSMT- 21504/2022-4-781

 

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s:

 • přínosy aktivizace žáků na začátku hodiny a reflexe na konci hodiny,
 • praktickými návody, jak v žácích na začátku hodiny probudit zájem, aktivizovat je a zmapovat jejich předchozí znalosti,
 • praktickými návody, jak vést žáky k sebehodnocení a reflexi,
 • výhodami i nevýhodami jednotlivých technik tak, aby je mohli flexibilně a užitečně používat v praxi.

 

Obsah

 • Význam aktivizace a její pozitivní dopady na efektivitu výuky
 • Nejefektivnější aktivizační techniky pro žáky ZŠ
 • Význam reflexe a její pozitivní dopady na efektivitu výuky
 • Nejefektivnější techniky reflexe pro žáky ZŠ
 • Praktický nácvik a sdílení zkušeností

 

Komu je kurz určen

Program je určen pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, školní psychology, speciální pedagogy, metodiky prevence, pedagogy volného času a vychovatele školských zařízení.

 

Informace o lektorovi

Mgr. et Mgr. Petra Mařádková – pedagožka, psycholožka, a koučka

Působí také jako mentorka ve školství, lektorka DVPP a své zkušenosti předává studentům učitelství v rámci výuky na Ostravské univerzitě. Věnuje se psychologickému poradenství a životnímu a kariérovému koučování. Jako lektorka zprostředkovává účastníkům svých workshopů zážitkovou formou témata týkající nejen komunikace a emoční inteligence, ale také metodologie koučování. Velkou inspirací pro ni samotnou byl výcvik v integrativním koučinku a finský výcvik v koučování dětí Kids´Skills. V současnosti mimo jiné působí v ostravské Školičce u lesa, kde nabízí psychologické poradenství v oblasti dětské a vývojové psychologie.