Autogenní trénink
19. 9. 2024

2,400 

 • Termín: 19. 9. 2024
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin
 • Místo: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Lektor: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Maximální počet účastníků: 8
 • Akreditace MPSV: č. A2021/0809-SP/PC/PP/VP
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741

Obsazenost: volných míst: 7

Kategorie:

O kurzu

Autogenní trénink je evropskou, tradiční tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva. Jelikož tonus kosterního svalstva můžeme vůlí měnit, máme možnost využít záměrné svalové relaxace k dosažení psychického uvolnění i k ovlivnění orgánových funkcí řízených vegetativní nervovou soustavou. Metodu autogenního tréninku vypracoval berlínský neurolog a psychiatr J. H. Schultz (1884-1970), který vedle analytických přístupů zdůrazňoval význam tzv. aktivně klinických metod: hypnózy, sugesce, relaxace a tréninku. Účinnost autogenního tréninku byla opakovaně výzkumně prokázána nejen pro zvládání stresu a prožitek relaxace, zlepšení koncentrace a učení, ale je velmi vhodný pro léčbu psychosomatických obtíží (např. poruchy spánku, bolesti). Má potenciál jako sebepoznávací a seberozvojová metoda.

 • Termín: 19. 9. 2024
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin
 • Místo: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Lektor: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Maximální počet účastníků: 8
 • Akreditace MPSV: č. A2021/0809-SP/PC/PP/VP (Autogenní trénink: zvládání stresu a prevence vyhoření)
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741 (Autogenní trénink: zvládání stresu a prevence vyhoření)

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámení se se základním stupněm Autogenního tréninku podle J.H. Schultze. Účastníci si prakticky vyzkouší řízenou relaxaci i sebezkušenostní samostatný nácvik relaxace.

 

Obsah

 • Stres a relaxační dovednosti
 • Autogenní trénink – teorie J. H. Schultz
 • Motivace k nácviku
 • Indikace a kontraindikace
 • Pozice a správný postup
 • Aktivizační manévr
 • Práce s autosugescí

 

Komu je kurz určen

Kurz je určen psychologům, sociálním pracovníkům, pedagogům, kariérovým poradcům, koučům, pomáhajícím profesionálům a studentům těchto oborů, kteří mají chuť naučit se efektivně pracovat se stresem, zvýšit svoji efektivnost a podpořit rozvoj kreativity.

 

Informace o lektorce

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.