Efektivní kariérové poradenství a koučování: 6 dní, 12.4. – 5.6. 2023

12,500 

 • Termíny: 12.-13. 4., 4.- 5. 5., 23. 5., 5. 6. 2023
 • Rozsah: 48 vyučovacích hodin v 6 dnech
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Lektorky: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková a PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Cena kurzu: 12 500 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 755/2022-4-117

Obsazenost: volných míst: 3

Kategorie:

O kurzu

Šestidenní kurz poskytuje účastníkům základní znalosti a dovednosti v oblasti kariérového poradenství a koučování. Po jeho absolvování budou schopni provést žáky/studenty/klienty procesem kariérní volby, efektivně je podpořit při výběru budoucího povolání a s využitím koučovacího přístupu také posílit jejich odpovědnost za vlastní kariérní volbu.

Účastníci si prohloubí své dovednosti vedení profesionálního rozhovoru, které obohatí o koučovací techniky, které budou jejich klientům užitečné při rozhodování v procesu volby povolání. Seznámí se také s aktivitami pro práci se třídou či skupinou žáků, které mohou využít k prohloubení jejich sebepoznání a odkrývání potenciálu. Nedílnou součástí kurzu je také získání dovednosti využít metod kariérní diagnostiky pro hlubší sebepoznání žáků a konkretizaci jejich kariérní volby.

Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci pracují ve skupinách a ve dvojicích, kde si jednotlivé techniky a aktivity sami vyzkoušejí a efektivněji je pak budou moci využít v práci žáky/studenty.

 • Termíny: 12.-13. 4., 4.- 5. 5., 23. 5., 5. 6. 2023
 • Rozsah: 48 vyučovacích hodin v 6 dnech
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Lektorky: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková a PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Cena kurzu: 12 500 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 755/2022-4-117

Cíle kurzu

Účastníci se v kurzu naučí:

 • znát specifika a výhody koučovacího přístupu v kariérním poradenství
 • vést poradenský a koučovací rozhovoru
 • využívat v komunikaci princip DUO
 • používat techniku škály, kola rovnováhy, Diltsových neurologických úrovní  a karteziánských kvadrantů v procesu rozhodování
 • vytvářet s žáky sebepoznávací kariérní portfolio
 • efektivně používat techniky pro mapování silných a slabých stránek, motivace a hodnot, preferovaných týmových rolí a také sociálních vlivů při profesní orientaci
 • skupinově administrovat Hollandův test profesní orientace RIASEC a další metody a tvořivě s ním následně se třídou pracovat

Obsah

 • Úvod do kariérního poradenství a koučovací přístup v kariérním poradenství
 • Základy vedení rozhovoru v kariérním poradenství
 • Skupinové aktivity kariérového poradenství pro práci se třídou
 • Tvorba portfolia, CV, motivačního dopis a příprava na pohovor
 • Koučovací nástroje pro volbu kariéry
 • Integrace koučovacích a poradenských metod a jejich využití v práci s žáky

 

Komu je kurz určen

Kurz je určen kariérním poradcům, učitelům 2. stupně ZŠ, učitelům gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, speciálních škol, výchovným poradcům, speciálním pedagogům a psychologům škol a PPP, vychovatelům školských zařízení.

 

Informace o lektorech

Mgr. et Mgr. Petra Mařádková

 lektorka, psycholožka, pedagožka a koučka. Věnuje se psychologickému poradenství a životnímu a kariérovému koučování. Jako lektorka zprostředkovává účastníkům svých workshopů zážitkovou formou témata týkající nejen komunikace a emoční inteligence, ale také metodologie koučování. Velkou inspirací pro ni samotnou byl výcvik v integrativním koučinku a finský výcvik v koučování dětí
Kids´Skills. V současnosti mimo jiné působí v ostravské Školičce u lesa, kde nabízí psychologické poradenství v oblasti dětské a vývojové psychologie. Působí také jako mentorka ve školství, lektorka DVPP a své zkušenosti předávám i studentům učitelství v rámci výuky na Ostravské univerzitě.

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.