Kariérové poradenství: aktivity pro práci se třídou: termín na dotaz

4,400 

 • Termín:  info@ceteras.cz
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 • Cena kurzu: 4.400 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 755/2022-4-117
Kategorie:

O kurzu

Tento prakticky zaměřený kurz poskytuje  kariérovým poradcům, výchovným poradcům, pedagogům a školním psychologům širokou paletu sebepoznávacích a rozvojových aktivit, které mohou efektivně využít v hodinách zaměřených na podporu plánování kariéry svých žáků. Kurz je koncipován jak teoreticky, tak především prožitkově, aby měli účastníci příležitost vyzkoušet si jednotlivé techniky na sobě a bezprostředně tak zhodnotit jejich přínos a efektivitu. Získají zásobník dvou desítek aktivit pro tvorbu kariérního portfolia žáků a rovněž dovednost využít metody RIASEC a MBTI v oblasti kariérové volby. Tímto zábavným a zároveň efektivním způsobem budou moci podpořit žáky a studenty v jejich sebepoznání a komplexnější orientaci na trhu práce v souladu s aktuálními trendy v kariérovém poradenství a koučování.

 • Termín:  info@ceteras.cz
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 • Cena kurzu: 4.400 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 755/2022-4-117

Cíle kurzu

Účastníci si z kurzu odnesou znalost a dovednost:

 • vytvářet s žáky sebepoznávací kariérní portfolio
 • efektivně používat techniky pro mapování silných a slabých stránek, motivace a hodnot, preferovaných týmových rolí a také sociálních vlivů při profesní orientaci
 • skupinově administrovat Hollandův test profesní orientace RIASEC a tvořivě s ním následně se třídou pracovat
 • použít výsledky metodiky vycházející z MBTI v kariérní volbě.

 

Obsah kurzu

 • Zásady bezpečnosti při skupinových sebepoznávacích aktivitách
 • Tvorba kariérového portfolia
 • Skupinové aktivity kariérového poradenství a koučování zaměřené na mapování slabých a silných stránek, motivace, hodnot, týmových rolí a sociálních vlivů při rozhodování
 • Hollandův RIASEC a principy vycházející z MBTI v kariérovém poradenství a koučování

Komu je kurz určen

Tento dvoudenní zážitkový seminář je určený kariérním poradcům, učitelům 2. stupně ZŠ, učitelům gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, speciálních škol, výchovným poradcům, speciálním pedagogům a psychologům škol a PPP, vychovatelům školských zařízení.

 

Informace o lektorovi

Mgr. et Mgr. Petra Mařádková –  psycholožka, koučka a lektorka.  Věnuje se psychologickému poradenství a životnímu a kariérovému koučování. Jako lektorka zprostředkovává účastníkům svých workshopů zážitkovou formou témata týkající nejen komunikace a emoční inteligence, ale také metodologie koučování. Velkou inspirací pro ni samotnou byl výcvik v integrativním koučinku a finský výcvik v koučování dětí Kids´Skills. V současnosti mimo jiné působí v ostravské Školičce u lesa, kde nabízí psychologické poradenství v oblasti dětské a vývojové psychologie. Působí také jako mentorka ve školství, lektorka DVPP a své zkušenosti předává i studentům učitelství v rámci výuky na Ostravské univerzitě.