Kreativní koučování dětí 4 dny: 25.- 26. 9., 18. 10., 15. 11. 2024

9,000 

 • Termíny: 25.- 26. 9., 18. 10., 15. 11. 2024
 • Rozsah: 32 vyučovacích hodin ve 4 dnech
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Lektorky: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková a PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Cena kurzu: 9000 Kč
 • Akreditace MPSV:  č. A2021/0808-SP/VP
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741

Obsazenost: volných míst: 9

Kategorie:

O kurzu

Cílem čtyřdenního kurzu je seznámit účastníky s koučovacím a na řešením orientovaným přístupem v práci dětmi a rodiči. Účastníci si osvojí metodiku nehodnotící komunikace, seznámí se s principem učení se dovednostem jako základem koučování dětí a technikou
Kids´Skills. Osvojí si tak konkrétní postupy, které jim pomohou se vypořádat s řadou obtížných a náročných výchovných, i jinak problematických situací ve své praxi. Kurz obsahuje metodiky pro práci s dětmi ve věku cca 3-12 let.

 • Termíny: 25.- 26. 9., 18. 10., 15. 11. 2024
 • Rozsah: 32 vyučovacích hodin ve 4 dnech
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Lektorky: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková a PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Cena kurzu: 9000 Kč
 • Akreditace MPSV:  č. A2021/0808-SP/VP
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741

Cíle kurzu

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

 • specifik koučovacího přístupu k dítěti
 • metodologie základních koučovacích nástrojů
 • důsledků hodnotícího jazyka a přínosů popisného jazyka v komunikaci s dítětem
 • alternativních možností použití škály, které jsou specifické pro dětský věk
 • základních principů techniky Kids´Skills
 • metodiky techniky Kids´Skills
 • specifik koučování různých věkových skupin dětí

Účastníci si z kurzu odnesou dovednost:

 • využití základních koučovacích nástrojů při práci s dětmi
 • vést s dítětem a rodiči rozhovor dle principů SFA a s využitím koučovacího přístupu
 • používat popisný jazyk při práci s dětským klientem
 • používat techniku škála pro reflexi aktuálního stavu i žádoucí budoucnosti
 • aplikovat techniku Kids´Skills na konkrétní vývojové potíže
 • definovat u jednotlivých dětských potíží dovednosti, jejichž osvojení povede ke kýžené změně

 

Obsah

 • Koučovací přístup a na řešení orientovaný přístup (Solution Focused Approach) v práci s dětmi a rodiči
 • Nehodnotící komunikace a koučování s dětmi
 • Technika Kids´Skills – trénink a využití v praxi
 • Kreativní techniky, supervize a modelové situace v práci s dětmi – aplikace v praxi

 

Komu je kurz určen

Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, psychologům, pedagogům, koučům, pomáhajícím profesionálům a studentům těchto oborů.

 

Informace o lektorech

Mgr. et Mgr. Petra Mařádková

 lektorka, psycholožka, pedagožka a koučka. Věnuje se psychologickému poradenství, životnímu a kariérovému koučování. Jako lektorka zprostředkovává účastníkům svých workshopů zážitkovou formou témata týkající nejen komunikace a emoční inteligence, ale také metodologie koučování. Velkou inspirací pro ni samotnou byl výcvik v integrativním koučinku a finský výcvik v koučování dětí
Kids´Skills. V současnosti mimo jiné působí v ostravské Školičce u lesa, kde nabízí psychologické poradenství v oblasti dětské a vývojové psychologie. Působí také jako mentorka ve školství, lektorka DVPP a své zkušenosti předávám i studentům učitelství v rámci výuky na Ostravské univerzitě.

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.