Krizová intervence I. 22.5.2023 ONLINE

2,400 

 • Termín: 22. 5. 2023
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: online Zoom
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. Lenka Ottová 
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MPSV: A2021/0815-SP/PC/PP

OBSAZENO – registrovat se jako náhradník můžete na info@ceteras.cz

Kategorie:

Základy krizové intervence

 

Krizová intervence se zaměřuje na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které pro nás představují nadlimitní psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky, nehody a katastrofy) a jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností. Zaměřuje se tedy na akutní potíže klienta a jejím cílem je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a stabilizace klienta.

 

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy krizové intervence, strukturou a principy vedení rozhovoru s klientem v krizi. Kurz je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí vyzkoušet modelový rozhovor s klientem v krizové situaci. Kurz tak pomůže zvýšit kompetence účastníků při práci s klientem v akutní krizi. Účastníkům nabídne také inspiraci v podobě krátkých technik práce se sebou a podpoří je v respektování svých hranic a limitů. 

 • Termín:  22. 5. 2023
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: online – Zoom
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. Lenka Ottová 
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MPSV: A2021/0815-SP/PC/PP

 

Obsah

 •  Co je to krize – její definice, příčiny, typologie a fáze
 • Co můžeme v rámci řešení krize zvládnout sami
 • Co dělat, když naše vyrovnávací strategie selžou
 • Druhy krizové intervence z hlediska typu kontaktu a cílové skupiny 
 • Základní principy krizové intervence a vedení rozhovoru s klientem v krizi
 • Specifika komunikace s klientem v akutní krizi (ohrožený na zdraví či životě, panika)
 • Základní úskalí a limity krizové intervence
 • Úvod do práce s traumatem v kontextu krizové intervence 
 • Sebepéče, vlastní hranice a limity, psychohygiena

 

Komu je kurz určen

Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost. 

 

Informace o lektorce

Mgr. Lenka Ottová

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuji více jak patnáct let. Začínala jsem jako konzultant na Lince bezpečí a po roce nastoupila na místo intervizora – vedoucího směny. V současné době pracuji na Lince bezpečí na krizovém chatu, v e-mailové poradně a jako jako lektor projektu „Linka bezpečí ve vaší třídě“ a zároveň lektor akreditovaných výcviků  (např. akreditovaného výcviku chatové krizové, výcviku TKI, práce s emocemi apod.)  Šest let jsem pracovala také jako  intervizor a konzultant krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Jako lektor působím na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci. Absolvovala jsem roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence, výcvik Trauma, Sebepéče a limity, Biosyntéza I., Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými, Problematika sexuálního zneužívání, základní kurzy Fokusingu a mnohé workshopy a stáže. V současné době jsem pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training a věnuji se vlastní praxi, kde se specializuji na práci s traumatem a pomoc v akutní krizi.