Krizová intervence I.
23. 5. 2022

2,400 

 • Termín:  23. 5. 2022
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno: Palackého tř. 8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. Lenka Ottová 
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MPSV: A2021/0815-SP/PC/PP
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741
Kategorie:

Základy krizové intervence 1

 

Krizová intervence se zaměřuje na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které pro nás představují nadlimitní psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky, nehody a katastrofy) a jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností. Zaměřuje se tedy na akutní potíže klienta a jejím cílem je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a stabilizace klienta.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními principy krizové intervence, strukturou a principy vedení rozhovoru s klientem v krizi. Kurz je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí vyzkoušet modelový rozhovor s klientem v krizové situaci. Kurz tak pomůže zvýšit kompetence účastníků při práci s klientem v akutní krizi. Účastníkům nabídne také inspiraci v podobě krátkých technik práce se sebou a podpoří je v respektování svých hranic a limitů. 

 •  Termín:  23. 5. 2022
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno: Palackého tř. 8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. Lenka Ottová 
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MPSV: A2021/0815-SP/PC/PP
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741

 

Obsah

 •  Co je to krize – její definice, příčiny, typologie a fáze
 • Co můžeme v rámci řešení krize zvládnout sami
 • Co dělat, když naše vyrovnávací strategie selžou
 • Druhy krizové intervence z hlediska typu kontaktu a cílové skupiny 
 • Základní principy krizové intervence a vedení rozhovoru s klientem v krizi
 • Specifika komunikace s klientem v akutní krizi (ohrožený na zdraví či životě, panika)
 • Základní úskalí a limity krizové intervence
 • Úvod do práce s traumatem v kontextu krizové intervence 
 • Sebepéče, vlastní hranice a limity, psychohygiena

 

 Komu je kurz určen

Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaři, zdravotní sestry, pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, pracovníci v přímé obslužné péči, osobní asistenti apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost. 

 

Informace o lektorce

Mgr. Lenka Ottová

 Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuji více jak dvanáct let. Nyní pracuji na pozici intervizora a konzultanta krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Zároveň pracuji na Lince bezpečí jako lektor (např. akreditovaného výcviku chatové krizové intervenci), konzultant chatu a internetové poradny. Jako lektor působím i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci. Absolvovala jsem roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence, kurzy : Trauma, Sebepéče a limity, Biosyntéza I., Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými, Problematika sexuálního zneužívání, základní kurzy Focusingu a mnohé workshopy a stáže. V současné době jsem pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training.