Krizová intervence I. a II.
termín na dotaz

4,400 

 • Termín: na dotaz
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 + 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého tř. 8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. Filip Hajna
 • Cena kurzu: 4.400 Kč
 • Akreditace MPSV: A2021/0815-SP/PC/PP
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741

OBSAZENO – registrovat se jako náhradník můžete na info@ceteras.cz

Kategorie:

Základy krizové intervence I. a II.

 

Krizová intervence se zaměřuje na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, které pro nás představují nadlimitní psychickou zátěž (např. nevěra partnera, úmrtí v rodině, sebevražedné myšlenky, nehody a katastrofy) a jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností. Zaměřuje se tedy na akutní potíže klienta a jejím cílem je ohraničení akutního krizového stavu, zeslabení intenzity krize a stabilizace klienta.

V rámci dvoudenního programu nabízíme účastníkům absolvování kurzů Základy krizové intervence a Základy krizové intervenci II. za cenově zvýhodněných podmínek.

Cíle kurzu

Cílem prvního dne je seznámit účastníky se základními principy krizové intervence, strukturou a principy vedení rozhovoru s klientem v krizi. Kurz je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí vyzkoušet modelový rozhovor s klientem v krizové situaci. Kurz tak pomůže zvýšit kompetence účastníků při práci s klientem v akutní krizi. Účastníkům nabídne také inspiraci v podobě krátkých technik práce se sebou a podpoří je v respektování svých hranic a limitů. 

Kurz druhý den navazuje na základní principy krizové intervence a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi a rozšiřuje již získané základní informace. Poskytuje také více prostoru pro praktické ukázky a nácviky vedení rozhovorů v modelových situacích. Je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí v modelových situacích komunikaci s klientem v krizi vyzkoušet. Cílem druhého dne je:

 • Rozšířit a prohloubit znalosti z oblasti krizové intervence a poskytnout prostor pro nácvik vedení rozhovorů v bezpečném prostředí modelových situacích..
 • Zorientovat se v oblasti práce s různými náročnými projevy klientů jako je agrese, panika, mlčení, pasivita či manipulace.
 • Seznámit se se základními specifiky z oblasti krizové intervence, kdy je klient přímo ohrožen na zdraví a životě (suicidální klient).
 • Termín:  na dotaz
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 + 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého tř. 8, 612 00
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. Filip Hajna
 • Cena kurzu: 4.400 Kč
 • Akreditace MPSV: A2021/0815-SP/PC/PP
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741

 

Obsah (1. den: Základy krizové intervence)

 •  Co je to krize – její definice, příčiny, typologie a fáze
 • Co můžeme v rámci řešení krize zvládnout sami
 • Co dělat, když naše vyrovnávací strategie selžou
 • Druhy krizové intervence z hlediska typu kontaktu a cílové skupiny 
 • Základní principy krizové intervence a vedení rozhovoru s klientem v krizi
 • Specifika komunikace s klientem v akutní krizi (ohrožený na zdraví či životě, panika)
 • Základní úskalí a limity krizové intervence
 • Úvod do práce s traumatem v kontextu krizové intervence 
 • Sebepéče, vlastní hranice a limity, psychohygiena

Obsah (2. den: Základy krizové intervence II.)

 • Náročné situace v oblasti krizové intervence.
 • Náročné projevy klienta a specifika práce s nimi – panika, agrese, mlčení, manipulace.
 • Specifika a úskalí práce se suicidálním klientem.
 • Modelové situace.

Komu je kurz určen

Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost. 

 

Informace o lektorovi

Mgr. Filip Hajna

Vystudoval Univerzitu. J. E. Purkyně v Ústí na Labem. Pracoval řadu let jako krizový intervent, vedoucí krizové ambulance,  vedl krizová lůžka. Má zkušenosti s dospělými i dětmi v sociálně vyloučených lokalitách. Pracuje jako terapeut, kromě všeobecných témat a krizové intervence se zaměřuje na práci se vztekem a agresí. Působí jako lektor v několika školících institucích, školí profesionály i širokou veřejnost. Je kandidátním členem České asociace pro psychoterapii. Místopředseda v asociaci Klub poskytovatelů sociálních služeb a pomáhajících profesí ČMA. Provádí asistované kontakty a zaměřuje se hlavně na práci s obtížnými rozvodovými systémy a kontexty domácího násilí. Absolvoval dvouletý výcvik v krizové intervenci a pětiletého komplexního psychoterapeutického výcviku s akreditací pro zdravotnictví.