Krizová intervence II. 25. 11. 2024 ONLINE

2,400 

 • Termín: 25. 11. 2024 ONLINE
 • Čas: 9:00 – 16:00 hod.
 • Místo konání: ONLINE Zoom
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. Lenka Ottová 
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MPSV: č. A2021/0814-SP/PC/P

Obsazenost: volných míst: 12

Kategorie:

O kurzu

Kurz navazuje na kurz Základy krizové intervence 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi a rozšiřuje již získané základní informace. Poskytuje také více prostoru pro praktické ukázky a nácviky vedení rozhovorů v modelových situacích. Je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí v modelových situacích komunikaci s klientem v krizi vyzkoušet.

 • Termín: 25. 11. 2024 ONLINE
 • Čas: 9:00 – 16:00 hod.
 • Místo konání: Online – Zoom
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. Lenka Ottová 
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MPSV: č. A2021/0814-SP/PC/P (Základy krizové intervence 2)

 

Cíle kurzu

 • Rozšířit a prohloubit znalosti z oblasti krizové intervence a poskytnout prostor pro nácvik vedení rozhovorů v bezpečném prostředí modelových situacích..
 • Zorientovat se v oblasti práce s různými náročnými projevy klientů jako je agrese, panika, mlčení, pasivita či manipulace.
 • Seznámit se se základními specifiky z oblasti krizové intervence, kdy je klient přímo ohrožen na zdraví a životě (suicidální klient).

 

Obsah

 • Náročné situace v oblasti krizové intervence.
 • Náročné projevy klienta a specifika práce s nimi – panika, agrese, mlčení, manipulace.
 • Specifika a úskalí práce se suicidálním klientem.
 • Modelové situace.

 

Komu je kurz určen

Kurz je určen primárně pro absolventy kurzu Základy krizové intervence u nás v CETERAS, účast je možná i po absolvování kurzu krizové intervence u jiného vzdělavatele v minimálním rozsahu 8 hodin. Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

 

Informace o lektorce

Mgr. Lenka Ottová

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuji více jak patnáct let. Začínala jsem jako konzultant na Lince bezpečí a po roce nastoupila na místo intervizora – vedoucího směny. V současné době pracuji na Lince bezpečí na krizovém chatu, v e-mailové poradně a jako jako lektor projektu „Linka bezpečí ve vaší třídě“ a zároveň lektor akreditovaných výcviků  (např. akreditovaného výcviku chatové krizové, výcviku TKI, práce s emocemi apod.)  Šest let jsem pracovala také jako  intervizor a konzultant krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Jako lektor působím na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci. Absolvovala jsem roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence, výcvik Trauma, Sebepéče a limity, Biosyntéza I., Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými, Problematika sexuálního zneužívání, základní kurzy Fokusingu a mnohé workshopy a stáže. V současné době jsem pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training a věnuji se vlastní praxi, kde se specializuji na práci s traumatem a pomoc v akutní krizi.