Krizová intervence II. 28. 3. 2022 ONLINE

2,400 

 • Termín: 28. 3. 2022 ONLINE
 • Čas: 9:00 – 16:00 hod.
 • Místo konání: ONLINE Zoom
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. Lenka Ottová 
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MPSV: č. A2021/0814-SP/PC/P
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741
Kategorie:

O kurzu

Kurz navazuje na kurz Základy krizové intervence 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi a rozšiřuje již získané základní informace. Poskytuje také více prostoru pro praktické ukázky a nácviky vedení rozhovorů v modelových situacích. Je postaven na příkladech z praxe a možnosti si v bezpečném prostředí v modelových situacích komunikaci s klientem v krizi vyzkoušet.

 • Termín: 28. 3. 2022 ONLINE
 • Čas: 9:00 – 16:00 hod.
 • Místo konání: Online – Zoom
 • Maximální počet účastníků: 15
 • Lektoři kurzu: Mgr. Lenka Ottová 
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MPSV: č. A2021/0814-SP/PC/P (Základy krizové intervence 2)
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741 (Základy krizové intervence 2)

 

Cíle kurzu

 • Rozšířit a prohloubit znalosti z oblasti krizové intervence a poskytnout prostor pro nácvik vedení rozhovorů v bezpečném prostředí modelových situacích..
 • Zorientovat se v oblasti práce s různými náročnými projevy klientů jako je agrese, panika, mlčení, pasivita či manipulace.
 • Seznámit se se základními specifiky z oblasti krizové intervence, kdy je klient přímo ohrožen na zdraví a životě (suicidální klient).

 

Obsah

 • Náročné situace v oblasti krizové intervence.
 • Náročné projevy klienta a specifika práce s nimi – panika, agrese, mlčení, manipulace.
 • Specifika a úskalí práce se suicidálním klientem.
 • Modelové situace.

 

Komu je kurz určen

Kurz je určen primárně pro absolventy kurzu Základy krizové intervence u nás v CETERAS, účast je možná i po absolvování kurzu krizové intervence u jiného vzdělavatele v minimálním rozsahu 8 hodin. Kurz využijí všichni, kteří se dostávají do kontaktu s klienty v náročných životních situacích – lékaře, zdravotní sestry, pedagogy, psychology, sociální pracovníky, pracovníky v přímé obslužné péči, osobní asistenty apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost.

 

Informace o lektorce

Mgr. Lenka Ottová

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnují více jak dvanáct let. Nyní pracuji na pozici intervizora a konzultanta krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Zároveň pracuji na Lince bezpečí jako lektor (např. akreditovaného výcviku chatové krizové intervenci), konzultant chatu a internetové poradny. Jako lektor působím i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci. Absolvovala jsem roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence, kurzy: Trauma, Sebepéče a limity, Biosyntéza I., Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, Jak pracovat v sociálních službách s emocemi klienta i svými, Problematika sexuálního zneužívání, základní kurzy Focusingu a mnohé workshopy a stáže. V současné době jsem pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training.