Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou 1.-2. 12. 2021 ONLINE

6,000 

 • Termín1.- 2. 12. 2021 – ONLINE
 • Čas: 09.00 – 16.00 
 • Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin 
 • Místo konání: ONLINE
 • Maximální počet účastníků: 15 
 • Lektorky kurzu: Mgr. Věra Nešutová, Mgr. Martina Žiga Černá 
 • Cena kurzu: 6000 Kč 
 • Akreditace MPSV č.j. A2019/0651-SP/VP
Kategorie:

Kurz je postaven na nejnovějších poznatcích z oblasti neurovědy a na nových metodách a intervencích, jak pracovat s rodinami a dětmi s narušenou vztahovou vazbou. Lektorky se řadí k několika málo terapeutům, které v roce 2018 absolvovaly v ČR první speciální výcvik v terapii poruch vztahové vazby pod vedením zahraničních lektorů a v této oblasti samy působí. Díky tomu nyní máte možnost seznámit se speciálními technikami a intervencemi pro práci s dětmi a jejich pečovateli vhodnými k nápravě jejich narušeného vztahu. Mezi nimi zejména s metodou Theraplay, která je v zahraničí již několik desítek let k nápravě poruch attachmentu úspěšně využívána. Mezi terapeuty je nazývána také jako metoda „attachmentových pilulek“. Theraplay vychází ze „zdravých“ vzorců běžné interakce mezi rodiči a jejich dětmi, využívá společné chvíle k naladění, propojení, nabízí fyzickou blízkost, je v ní hodně legrace a hravosti. Spektrum využití Theraplay je široké – vedle práce s konkrétními rodinami ji terapeuti i učitelé mohou využívat v rámci skupinové práce s dětmi, pro skupinu rodičů a dětí a i při různých preventivních programech.

 • Termín1.- 2. 12. 2021 – ONLINE
 • Čas: 09.00 – 16.00 
 • Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin 
 • Místo konání: ONLINE 
 • Maximální počet účastníků: 15 
 • Lektorky kurzu: Mgr. Věra Nešutová, Mgr. Martina Žiga Černá 
 • Cena kurzu: 6000 Kč 
 • Akreditace MPSV č.j. A2019/0651-SP/VP

Cíle kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům jednak základní orientaci v teorii attachmentu – vztahové vazby a jejích poruch. Hlavní těžiště učení je však v praktické části kurzu, ve které účastníci získají základní praktické dovednosti v metodách nápravy vztahové vazby. A to zejména z oblasti senzorické integrace a metody Theraplay. Tyto metody se u nás zatím v rámci uceleného výcviku nevyučují. Hlavní pozornost v kurzu zaměříme na praktický nácvik terapeutické metody Theraplay, která je velmi účinná pro nápravu poruch vztahové vazby. Jedná se o jednoduché intervence, které mohou účastníci ihned využít při práci s rodinami.

Vzhledem k praktickému zaměření kurzu doporučujeme pohodlné oblečení a dobrou náladu. O všechno ostatní se postaráme.

 

Obsah

 • teorie vztahové vazby a její utváření v prvních letech života dítěte
 • základní typy vztahové vazby, příznaky narušené vztahové vazby
 • neuroendokrinní systém, kortizolová a polyvagální teorie
 • epigenetika, zablokovaná péče a zablokovaná důvěra
 • komplexní vývojové trauma a okno tolerance
 • základy techniky senzorické integrace, nácvik
 • základy rodinné terapie zaměřené na attachment, nácvik

 

Komu je kurz určen

 • sociálním pracovníkům
 • psychologům/psychoterapeutům
 • pedagogům, asistentům pedagoga
 • zájemcům o budování a rozvoj vztahu s dítětem
 • studentům

 

Informace o lektorkách

Mgr. et Mgr. Věra Nešutová, psycholog, psychoterapeut, supervizor, kouč

Lektorka vystudovala na UP v Olomouci nejdříve obor sociologie a pak jednooborovou psychologii. V roce 1999 úspěšně ukončila dlouhodobý terapeutický výcvik v systemickém přístupu ke klientovi, absolvovala akreditovaný supervizní výcvik (2012) a akreditovaný výcvik INTECO – integrativní kouč (2016). Od roku 2012 se vzdělává v oblasti attachmentu u významných zahraničních lektorů Arthura B. Weidmanna a Daniela Hughese, zakladatelů Dyadické vývojové psychoterapie a Rodinné terapie zaměřené na attachment. Při terapii s dospělými i dětmi využívá mimo jiné možnosti práce s pískovištěm (sochy a obrazy v písku) pod supervizí Madeleine De Little B. Ed., M.Sc. z Kanady. V současné době je ve třetím ročníku dlouhodobého psychoterapeutického výcviku MOVISA VII. (Model Virginie Satirové). Má praxi z oblasti managementu, dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a supervizím pro pracovníky v pomáhajících profesích. V posledních letech se více orientuje na psychoterapeutickou práci s jednotlivci, páry, ale i s celým rodinným systémem s využitím prvků rodinné terapie zaměřené na attachment, pracuje i s pěstounskými a adoptivními rodinami.

 

Mgr. Martina Žiga Černá

Vystudovala gymnázium a střední pedagogickou školu, obor vychovatelství. V roce 2011 dokončila studium jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci své psychologické praxe pak absolvovala různé kurzy a semináře (Pevná objetí, Krizová intervence, kurz Rorschachovy metody, Hand test a jiné).  Ve svém profesním životě pracovala mimo jiné jako pedagog, HR konzultant, psycholog v oboru psychologie práce a osobní poradce pro nezaměstnané, školní psycholog a psycholog Střediska výchovné péče (práce s dětmi a mládeží s problémovým chováním). V současné době působí jako psycholog, terapeut a lektor v sociální oblasti (rodinné poradenství, individuální a párové terapie, náhradní rodinná péče). Dlouhodobý sebezkušenostní integrativní psychoterapeutický výcvik (doba konání 5 let, 750h) ukončila v říjnu roku 2017. Integrativní psychoterapii si vybrala proto, že jedinečně integruje mnoho druhů psychoterapeutických směrů jako například KBT, Gestalt terapii, Imaginaci, Focusing, EFT – terapie zaměřená na emoce, dynamickou psychoterapii, arteterapii a jiné. Ve své práci vychází z toho, že každý klient je jiný a jedinečný, každý vyžaduje jiný terapeutický přístup. V roce 2018 ukončila vzdělávání v oblasti diagnostiky a terapie poruch attachmentu. Ve své práci využívá prvky rodinné terapie zaměřené na attachment, která je určena pro léčbu vztahu.  Profesně působí v Opavě a okolí.