Metody práce s dětmi s poruchou attachmentu 15.- 16. 10. 2024

4,800 

 • Termín: 15.- 16. 10. 2024  
 • Čas: 09.00 – 16.00 
 • Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin 
 • Místo konání: CETERAS, Brno, Palackého tř. 8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektorka kurzu: Mgr. Zdenka Štefanidesová 
 • Cena kurzu: 4800 Kč 
 • Akreditace: MPSV č. A2022/0198-SP/PC/PP/VP
 • Akreditace MŠMT: MSMT- 21504/2022-4-781

Obsazenost: volných míst: 12

Kategorie:

O kurzu

Kurz je postaven na nejnovějších poznatcích z oblasti terapeutické práce s dětmi s poruchou attachmentu a na nových metodách a intervencích, jak pracovat s rodinami a dětmi s takovou narušenou vztahovou vazbou. Lektorka absolvovala v roce 2018 v ČR první speciální výcvik v terapii poruch vztahové vazby pod vedením zahraničních lektorů a v této oblasti také sama působí. Aktuálně dokončila výcvik How to reduce challenging behavior at schools in context of child trauma experience, který uskutečnila pražská organizace ČOSIV ve spolupráci s norským Psychiatrickým pobytovým centrem Østbytunet.

Na kurzu máte možnost se seznámit se speciálními technikami a intervencemi pro práci s dětmi a jejich pečovateli, které napomáhají k nápravě jejich narušeného vztahu a k budování zdravých vztahových vzorců. Metody a techniky, které kurz obsahuje čerpají z Theraplay,  stěžejní část kurzu tvoří jejich praktický nácvik a ukázky. Vzdělávání je také obohaceno o témata navazující na bohatou pedagogickou praxi lektorky a představují vhodnou podobu podpory dítěte s poruchou attachmentu ve školním prostředí a postupy, které lze nabídnout při spolupráci se školou (jedná se témata: Jak nastavit komunikaci mezi rodinou a školou, Jak konkrétně rozpoznat typ tzv. vztahového trojúhelníku učení a podle toho nastavit vhodnou komunikaci mezi učitelem a žákem, Přehled dostupných seberegulačních aktivit a pomůcek využitelných ve školním prostředí). Představená nabídka metod a postupů během vzdělávání má široké využití – vedle práce s konkrétními rodinami představené metody budete moci využívat v rámci skupinové práce s dětmi, pro skupinu rodičů a dětí a i při různých preventivních programech.

 • Termín15.- 16. 10. 2024 
 • Čas: 09.00 – 16.00 
 • Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin 
 • Místo konání: CETERAS, Brno, Palackého tř. 8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektorka kurzu: Mgr. Zdenka Štefanidesová 
 • Cena kurzu: 4800 Kč 
 • Akreditace: MPSV č. A2022/0198-SP/PC/PP/VP (Metody práce s dětmi s poruchou attachmentu)
 • Akreditace MŠMT: MSMT- 21504/2022-4-781(Metody práce pedagoga s dětmi s poruchou attachmentu ve školním prostředí)

Cíle kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům především základní orientaci v teorii attachmentu – vztahové vazby a jejích poruch. Hlavní těžiště učení je však v praktické části kurzu, ve které účastníci získají základní praktické dovednosti v metodách nápravy vztahové vazby. A to zejména z oblasti senzorické integrace a tréninku seberegulačních dovedností. Tyto metody se u nás zatím v rámci uceleného výcviku nevyučují. Hlavní pozornost v kurzu zaměříme na praktický nácvik všech zmíněných technik, které jsou velmi účinné pro nápravu poruch vztahové vazby a podporu zdravého vývoje dítěte. Jedná se o jednoduché intervence, které mohou účastníci ihned využít při práci s rodinami.

Obsah

 • stres, jeho vliv na fungování dětské psychiky, obranné reakce
 • tři mozky v jednom (mozkový kmen, limbický systém a mozková kůra)
 • stupně aktivace systému reakce na stres
 • negativní zkušenosti v dětství a jejich dopady (trauma)
 • teorie vztahové vazby a její utváření v prvních letech života dítěte
 • základní typy vztahové vazby, příznaky narušené vztahové vazby
 • zablokovaná péče a zablokovaná důvěra
 • vztahový trojúhelník učení a nastavení podpůrné komunikace v procesu učení
 • základy techniky senzorické integrace, nácvik seberegulačních aktivit, pomůcky pro somatosenzorickou regulaci
 • základy rodinné terapie zaměřené na attachment, nácvik

Komu je kurz určen

 • sociálním pracovníkům
 • psychologům/psychoterapeutům
 • pedagogům, asistentům pedagoga
 • zájemcům o budování a rozvoj vztahu s dítětem
 • studentům

 

Informace o lektorce

Mgr. Zdenka Štefanidesová

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci  a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků, pěstounských nebo rodičovských skupin vychází ze své dlouholeté praxe ve školství a ze zkušeností ze sociální sféry. Absolvovala víceletý vzdělávací program „Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči“ a pětiletý psychoterapeutický výcvik a v roce 2018 v ČR první speciální výcvik v terapii poruch vztahové vazby pod vedením zahraničních lektorů a v této oblasti také sama působí. Na podzim roku 2020 ukončila dlouhodobé vzdělávání u organizace ČOSIV zaměřené na podporu vzdělávání dětí s problémy v chování a aktuálně dokončila výcvik How to reduce challenging behavior at schools in context of child trauma experience, který uskutečnila pražská organizace ČOSIV ve spolupráci s norským Psychiatrickým pobytovým centrem Østbytunet.