Mindfulness v každodenní praxi
2. 10. 2023

2,400 

 • Termín: 2. 10. 2023
 • Čas: 9:00 – 16:00
 • Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 10
 • Lektorka: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 • Cena kurzu: 2400 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741
 • Akreditace MPSV č. A2021/1211-SP/PC/PP/VP

Obsazenost: volných míst: 12

Kategorie:

O kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní představu o konceptu mindfulness (všímavosti) a jeho praktické využitelnosti v každodenních situacích. Kurz je veden prakticky, akcentována je sebezkušenost a nácvik jednotlivých meditačních technik. Důraz je kladen především na práci s přesvědčeními, postoji, myšlenkami a emocemi. Nedílnou součástí je i rozvoj komunikačních dovedností, neboť prostřednictvím všímavosti můžeme vědomě prohloubit své aktivní naslouchání a schopnost napojení se. Zaměření na přítomný okamžik, aniž bychom jej hodnotili či analyzovali, umožňuje získat od našich myšlenek a pocitů odstup, který je užitečný pro vědomou volbu naší odpovědi či pro rozšíření palety možností, jak se v dané situaci zachovat. Jde navíc o mimořádně efektivní nástroj psychohygieny, neboť pravidelné praktikování všímavosti významně redukuje úzkost a stres.

 • Termín: 2. 10. 2023
 • Čas: 9:00 – 16:00
 • Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 10
 • Lektorka: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 • Cena kurzu: 2400 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741 (Základní principy mindfulness v každodenní praxi)
 • Akreditace MPSV č. A2021/1211-SP/PC/PP/VP (Všímavost (mindfulness) jako nástroj zvládání stresu a prevence vyhoření v
  sociálních službách)

 Cíle kurzu

Účastníci si z kurzu odnesou:

 • znalost základních principů všímavosti a přínosů pro fyzické i duševní zdraví
 • znalost postupu, jak samostatně praktikovat základní techniky pro prohloubení všímavosti
 • schopnost rozlišovat mezi jednotlivými časovými perspektivami dle P. Zimbarda a návrhy, jak prohlubovat prožívání v konkrétních časových rovinách

Obsah

 • Základní principy a východiska mindfulness (všímavosti)
 • Přínosy a praktické důsledky praktikování MBSR v pracovním i osobním kontextu v redukci stresu a úzkosti
 • Vnímání času a ukotvení v jednotlivých časových perspektivách
 • Trénink nehodnotícího postoje
 • Meditace všímavosti, meditace body-scan

Komu je kurz určen

Kurz je určen psychologům, sociálním pracovníkům, pedagogům, koučům, pomáhajícím profesionálům a studentům těchto oborů. Účastnit se může i laická veřejnost.

 

Informace o lektorce

Mgr. et Mgr. Petra Mařádková – lektorka, psycholožka, pedagožka a koučka

Věnuje se psychologickému poradenství a životnímu a kariérovému koučování. Jako lektorka zprostředkovává účastníkům svých workshopů zážitkovou formou témata týkající nejen komunikace a emoční inteligence, ale také metodologie koučování. Velkou inspirací pro ni samotnou byl výcvik v integrativním koučinku a finský výcvik v koučování dětí Kids´Skills. V současnosti mimo jiné působí v ostravské Školičce u lesa, kde nabízí psychologické poradenství v oblasti dětské a vývojové psychologie. Působí také jako mentorka ve školství, lektorka DVPP a své zkušenosti předávám i studentům učitelství v rámci výuky na Ostravské univerzitě