Motorická gramotnost a inhibice primárních reflexů 6. 9. 2024

2,400 

 • Termín:  6. 9. 2024  
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin 
 • Místo konání: CETERAS Brno: Palackého tř. 8 
 • Maximální počet účastníků: 10
 • Lektoři kurzu: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.  
 • Cena kurzu: 2.400 Kč 
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741
 • Akreditace MPSV č. A2021/1223-SP/PC/PP

Obsazenost: volných míst: 6

Kategorie:

Motorická gramotnost a inhibice primitivních reflexů 

 

O kurzu

Kurz se zabývá významem rozvoje motoriky dítěte a jeho vlivu na učební dovednosti. Zaměřuje se na primitivní reflexy, jejichž přetrvávání může způsobovat specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyspraxie, ADHD, ADD), i jiné psychické obtíže. Účastníci se seznámí s problematikou jak teoreticky, tak si budou moci vyzkoušet prakticky cvičení, která mohou sloužit diagnosticky a cvičení, která napomáhají správnému motorickému vývoji.

 • Termín: 6. 9. 2024
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno: Palackého tř. 8
 • Maximální počet účastníků: 10
 • Lektoři kurzu: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. 
 • Cena kurzu: 2.400 Kč 
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741 (Motorická gramotnost a inhibice primitivních reflexů)
 • Akreditace MPSV č. A2021/1223-SP/PC/PP (Motorická gramotnost a inhibice primitivních reflexů v práci s dětmi)

 

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s významem správného rozvoje klíčových lokomočních dovedností během vývoje dítěte, s primitivními reflexy, jejich významem pro raný vývoj dítěte a nutností jejich inhibice. Účastníci se dozví, jak může přetrvávání primitivních reflexů narušit kognitivní vývoj dítěte a způsobovat potíže v učení i chování a seznámí se s terapiemi, které se zabývají inhibicí primitivních reflexů.

 

Obsah

 • Co je to pohybová neboli motorická gramotnost a proč ji nesmíme podceňovat?
 • Co jsou to primitivní reflexy a proč se jimi zabývat i v pozdějším věku?
 • Psychomotorický vývoj dítěte.
 • Praktické cvičení s důrazem na správné lezení a další lokomoční dovednosti.
 • Možnosti diagnostiky motoriky (MABC a další testy).
 • Specifické poruchy učení známé i méně známé.
 • Primitivní reflexy – popis, význam, problémy při přetrvávání.
 • Cvičení rovnováhy, koordinace, relaxace a body maping.
 • Terapie zabývající se inhibicí primitivních reflexů.

 

Komu je kurz určen

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, studentům těchto oborů, lidem, kteří pracují s dětmi a všem účastníkům, kteří se chtějí v této oblasti dozvědět více a/nebo mají v péči dítě, u kterého diagnostiku a cvičení zvažují.

 

Informace o lektorce

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Absolventka Pedagogické fakulty (učitelství speciální pedagogiky a tělesné výchovy) a Fakulty sportovních studií na MU v Brně. Pracuje na fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity na oddělení gymnastiky úpolů.  Zabývá se rytmickou gymnastikou a tancem, taneční terapií, ale také Aplikovanými pohybovými aktivitami a Speciální pedagogikou. Má za sebou spoustu projektů, akcí pro osoby s postižením, spolupracuje s organizacemi jako O. S Tandem, Kolofun.cz, Střediskem Teiresias a každý rok je ředitelkou závodu na Emil open – hry handicapované mládeže, zve si odborníky z praxe do výuky. Poslední větší projekt  IVČA – založený na spolupráci se základními školami, zaměřený na práci s inkludovanými dětmi. Dlouhodobě se věnuje neuro-vývojové stimulaci dle M. Volemanové a pracuje individuálně s několika dětmi. Její láskou je v posledních už 20ti letech jóga, kterou dlouhodobě a pro různé skupiny lektoruje.