Nástroje pro rozhodování
20. 6. 2024

2,400 

 • Termín: 20. 6. 2024
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Cena kurzu: 2400Kč
 • Akreditace MPSV č. A2021/1218-SP/PC/PP/VP
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741

OBSAZENO – registrovat se jako náhradník můžete na info@ceteras.cz

Kategorie:

O kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky s vybranými technikami a nástroji, které je možné nabídnout klientům v situacích rozhodování a pomoci jim ujasnit si a naplánovat jejich další postup, či cíle. Vybrané nástroje a techniky vychází z koučovacího přístupu, využitelné jsou i v rámci sebekoučování, či komunikace a rozhodování v týmu. Výuka probíhá interaktivní formou, součástí kurzu je praktický nácvik technik v modelových rozhovorech včetně průběžné zpětné vazby. Účastníci tak mohou aplikovat nabyté dovednosti ihned do praxe.

 • Termín20. 6. 2024
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Cena kurzu: 2400Kč
 • Akreditace MPSV č. A2021/1218-SP/PC/PP/VP (Nástroje pro rozhodování v práci s klientem sociální služby)
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741 (Rozhodování v poradenském procesu)

Cíle kurzu

Účastníci si z kurzu odnesou znalost:

 • toho, jak probíhá proces rozhodování, co klient potřebuje k tomu, aby se mohl vědomě a zodpovědně rozhodnout
 • nástrojů a technik, které klientům usnadní proces rozhodování
 • efektivnějšího vedení poradenského procesu v oblasti rozhodování

Obsah kurzu

 • Proces rozhodování v poradenském procesu
 • „Rámec typu představte si“ (As-If Frame)
 • Kolo rovnováhy a hodnot (Balance Wheel)
 • Neurologické úrovně R. Diltze
 • Karteziánské kvadranty

Komu je kurz určen

Pomáhajícím profesionálům – psychologům, sociálním pracovníkům, pedagogickým pracovníkům, začínajícím koučům a studentům příbuzných oborů.

Informace o lektorovi

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.