Nenásilná komunikace v práci s dětmi a dospívajícími I. 22.2.2024 ONLINE

2,400 

 • Termín: 22. 2. 2024
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8  vyučovacích hodin
 • Místo konání: Brno
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MPSV č. A2021/1208-SP/PC/PP/VP

Obsazenost: volných míst: 10

Kategorie:

Nenásilná komunikace I

 

O kurzu

Při výchově a vzdělávání dětí se často dostáváme do situací, kdy chceme jednat s respektem k druhému, ale je pro nás náročné nenechat se unést vlastními emocemi. Ty však mohou komunikaci ještě více znesnadňovat. Jak vyjádřit  své pocity a potřeby tak, aby nás protějšek slyšel? Jak vymezit vlastní hranice a zároveň respektovat osobnost dítěte a jeho vlastní hranice? Odpovědí je nenásilná komunikace, díky níž získáte univerzální nástroj, jak eliminovat potenciálně konfliktní situace ve škole.

 • Termín: 22. 2. 2024 ONLINE
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8  vyučovacích hodin
 • Místo konání: Brno
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MPSV č. A2021/1208-SP/PC/PP/VP (Nenásilná komunikace v práci s dětmi a dospívajícími I.)

Cíle kurzu

Účastníci se seznámí se základními principy nenásilné komunikace a budou je schopni efektivně aplikovat v komunikaci s dětmi ve výchovně-vzdělávacím kontextu. Odhalí své komunikační stereotypy, osvojí si vědomější přístup ke komunikaci a naučí se formulovat své potřeby nehodnotícím jazykem.

Obsah kurzu

 • Základní principy nenásilné komunikace
 • Symetrická versus asymetrické komunikace
 • Šakalí versus žirafí řeč
 • 4 kroky nenásilné komunikace
 • Praktická aplikace nenásilné komunikace na témata výchovy a vzdělávání

Komu je kurz určen

Tento kurz je určen pro pedagogy,  psychology, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují pracující s dětmi, dospívajícími a rodinou, vychovatele a rovněž pro studenty těchto oborů.

 

Info o lektorovi: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková –  psycholožka, koučka a lektorka.

Seminář povede Petra Mařádkoválektorka, psycholožka a koučka. Věnuje se psychologickému poradenství a životnímu a kariérovému koučování. Jako lektorka zprostředkovává účastníkům svých workshopů zážitkovou formou témata týkající nejen komunikace a emoční inteligence, ale také metodologie koučování. Velkou inspirací pro ni samotnou byl výcvik v integrativním koučinku a finský výcvik v koučování dětí Kids´Skills. V současnosti mimo jiné působí v ostravské Školičce u lesa, kde nabízí psychologické poradenství v oblasti dětské a vývojové psychologie. Působí také jako mentorka ve školství, lektorka DVPP a své zkušenosti předávám i studentům učitelství v rámci výuky na Ostravské univerzitě