Nenásilná komunikace v práci s dětmi II. 27.11.2023

2,400 

 • Termín: 27. 11. 2023 
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8  vyučovacích hodin
 • Místo konání: Palackého tř. 1644/8, 612 00 Brno
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741
 • Akreditace MPSV č. A2021/1209-SP/PC/PP/VP

Obsazenost: volných míst: 12

Kategorie:

O kurzu

Kurz Nenásilná komunikace II. navazuje s dostupem na kurz Nenásilná komunikace I., v rámci kterého účastníci nabyté vědomosti zavedli do praxe.

Při výchově a vzdělávání dětí se často dostáváme do situací, kdy chceme jednat s respektem k druhému, ale je pro nás náročné nenechat se unést vlastními emocemi. Ty však mohou komunikaci ještě více znesnadňovat. Jak vyjádřit své pocity a potřeby tak, aby nás protějšek slyšel? Jak vymezit vlastní hranice a zároveň respektovat osobnost dítěte a jeho vlastní hranice? Odpovědí je nenásilná komunikace, díky níž získáte univerzální nástroj, jak eliminovat potenciálně konfliktní situace v rodině i ve škole.

 • Termín: 27. 11. 2023 
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8  vyučovacích hodin
 • Místo konání: Palackého tř. 1644/8, 612 00 Brno
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741 (Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání 2)
 • Akreditace MPSV č. A2021/1209-SP/PC/PP/VP (Nenásilná komunikace v práci s dětmi a dospívajícími II.)

Cíle kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelenou představu o nenásilné komunikaci a její praktické využitelnosti v každodenních situacích. Účastníci si z kurzu odnesou hlubší znalost principů aktivního naslouchání a dovednost jej v komunikaci prakticky využívat, dozví se o přínosu empatického přijetí a možnostech praktikování všímavosti a principů asertivního chování. Naučí se také používat techniku 5 židlí nenásilné komunikace. Tu je možné efektivně aplikovat v komunikaci s dětmi jak v předškolním věku, tak také v období primárního a sekundárního vzdělávání.

Kurz je veden prakticky, akcentován je trénink komunikačních dovedností na vlastních příkladech z praxe účastníků. Kurz účastníkům pomůže vyznat se ve svých postojích a komunikačních stereotypech a podpoří je ve vědomější komunikaci. Účastníci se seznámí s alternativními možnostmi řešení konfliktních situací a cíleně bude podněcována jejich vědomá možnost volby, která reakce je v daném kontextu nejefektivnější. Kurz tak účastníky vybaví nástrojem, který jim pomůže eliminovat potenciálně konfliktní situace, a rovněž jim nabídne tipy na aktivity, prostřednictvím nichž mohou nenásilnou komunikaci zprostředkovávat i dětem/žákům.

 

Obsah 

 • Aktivní naslouchání a význam empatického přijetí
 • Principy všímavosti (mindfulness), seberegulace
 • Vědomá komunikace – 5 židlí podle Louise Ewans, zvířecí symbolika, svoboda volby postoje a reakce
 • Aplikace nenásilné komunikace na typických tématech
 • Tipy a aktivity, jak prakticky přiblížit nenásilnou komunikaci dětem/žákům při řešení konfliktů, v třídnických hodinách, v OSV či v rámci pedagogiky volného času

 

Komu je kurz určen

Tento kurz je určen pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ,  psychology pracující s dětmi a rodinou, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, vychovatele a rovněž pro studenty těchto oborů.

 

Informace o lektorce

Mgr. et Mgr. Petra Mařádková –  psycholožka, koučka a lektorka. Věnuje se psychologickému poradenství a životnímu a kariérovému koučování. Jako lektorka zprostředkovává účastníkům svých workshopů zážitkovou formou témata týkající nejen komunikace a emoční inteligence, ale také metodologie koučování. Velkou inspirací pro ni samotnou byl výcvik v integrativním koučinku a finský výcvik v koučování dětí Kids´Skills. V současnosti mimo jiné působí v ostravské Školičce u lesa, kde nabízí psychologické poradenství v oblasti dětské a vývojové psychologie. Působí také jako mentorka ve školství, lektorka DVPP a své zkušenosti předávám i studentům učitelství v rámci výuky na Ostravské univerzitě.