Práce s agresí, vztekem a naštvaností 12. 11. 2024 ONLINE

2,400 

 • Termín: 12. 11. 2024
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8  vyučovacích hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8 
 • Lektor kurzu: Mgr. Filip Hajna 
 • Cena kurzu: 2.400 Kč 
 • Maximální počet účastníků: 12 
 • Akreditace MPSV: A2021/0812-SP/PC/PP/VP

Obsazenost: volných míst: 6

Kategorie:

O kurzu

V rámci kurzu se účastníci naučí základy práce s agresí, vztekem a naštvaností. Dokážou lépe zvládnout svoje agresivní chování, ať už v aktivní nebo pasivní formě. Získají více nástrojů, jak pracovat s naštvaným klientem a budou schopni lépe udržet hranice. Součástí kurzu je i téma psychohygiena a nástroje ze základů krizové intervence, které mohou použít pro zvládání vypjatých situací.

 • Termín:  12. 11. 2024 
 • Čas: 9.00 – 16.00 
 • Délka kurzu: 8  vyučovacích hodin 
 • Místo konání: online
 • Lektor kurzu: Mgr. Filip Hajna 
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Maximální počet účastníků: 12 
 • Akreditace MPSV: A2021/0812-SP/PC/PP/VP

 

Cíle kurzu

Hlavním cílem kurzu je seznámit profesionály se základními principy práce se vztekem, agresí a naštvaností a nabídnout jim konkrétní, praktické nástroje a postupy, jak pracovat s agresivním klientem a lépe si držet vlastní hranice.

 

Obsah kurzu

 • Typy vzteků a jejich hranice, práce s pozitivní a negativní konotací vzteku.
 • Základní nástroje „ventilace“ vzteku, sebepéče, jak vztek uvolnit a dlouhodoběji vydržet stresové situace.
 • Co dělat a nedělat, když je klient agresivní – nonverbální a verbální způsoby zklidnění.
 • Sebezkušenostní nácvik zvládání vzteku

 

Komu je kurz určen

Tento kurz je určen sociálním pracovníkům, psychologům, pedagogům, ale i dalším profesionálům, kteří se v rámci svojí práce setkávají s klienty, kteří jsou naštvaní, agresivní či naštvaní. Je tedy vhodný pro všechny pomáhající profesionály včetně studentů těchto oborů.

 

Informace o lektorovi

Mgr. Filip Hajna

Vystudoval Univerzitu. J. E. Purkyně v Ústí na Labem. Pracuje jako vedoucí krizové ambulance. V minulosti vedl krizová lůžka, má zkušenosti s dospělými i dětmi v sociálně vyloučených lokalitách. Pracuje jako terapeut, kromě všeobecných témat se zaměřuje na práci se vztekem a agresí. Působí jako lektor v několika školících institucích, školí profesionály i širokou veřejnost. Kandidátní člen České asociace pro psychoterapii. Místopředseda v asociaci Klub poskytovatelů sociálních služeb a pomáhajících profesí ČMA. Provádí asistované kontakty a zaměřuje se hlavně na práci s obtížnými rozvodovými systémy a kontexty domácího násilí. Absolvoval dvouletý výcvik v krizové intervenci a je v závěrečné fázi pětiletého komplexního psychoterapeutického výcviku s akreditací pro zdravotnictví.