Relaxační techniky v práci s dětmi a rodinou 30. 5. 2024

2,400 

 • Termín: 30. 5. 2024
 • Čas: 9:00 – 16:00 hod.
 • Místo konání: CETERAS Brno: Palackého tř. 8
 • Maximální počet účastníků: 10
 • Lektoři kurzu: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MPSV: A2021/0810-SP/PC/PP
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741

OBSAZENO – registrovat se jako náhradník můžete na info@ceteras.cz

Kategorie:

O kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům ucelenou představu o základních principech relaxací0 u dětí ve věku cca 4–12 let (mentálního věku) a zvýšit tak jejich kompetence při práci s dětmi a rodinami. Kurz účastníkům pomůže uvědomit si možnosti využití různých typů relaxačních technik v individuální nebo skupinové práci s dětmi, seznámí je s přínosem těchto technik pro zklidnění, lepší koncentraci pozornosti a zefektivnění procesu učení i řešení dalších potíží u dětí. Účastníci si vyzkouší aplikování získaných teoretických znalosti v modelových situacích. Výuka probíhá interaktivní formou – účastníci pracují ve skupinách a ve dvojicích, kde si zkoušejí postupy, které pak sami mohou využít ve své práci s dětmi a rodinami.

 

Cíle kurzu

Účastníci si v průběhu kurzu ujasní, jak je možné stres u dětí redukovat s pomocí relaxačních technik. Seznámí se se základními specifiky relaxací u dětí ve věku cca 4-12 let (mentálního věku), jejich metodikou a využitím. Získají praktický návod, jak mohou zapojit různé relaxační prvky do práce s dětmi (individuální i skupinové), či jak instruovat rodiče a vést je k tomu, aby oni sami do práce s dětmi relaxace zapojili.

 • Termín: 30. 5. 2024
 • Čas: 9:00 – 16:00 hod.
 • Místo konání: CETERAS Brno: Palackého tř. 8
 • Maximální počet účastníků: 10
 • Lektoři kurzu: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MPSV: A2021/0810-SP/PC/PP
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741

 

Obsah

 • Specifika a zásady relaxací u dětí vč. věkových omezení a možných obtíží
 • Relaxační hry pro děti a jejich metodika
 • Dechová cvičení u dětí
 • Práce s pohádkami a příběhy u dětí
 • Autogenní trénink pro děti

 

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogy (MŠ, ZŠ), psychology, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, vychovatele a pomáhající profesionály, kteří  pracující s dětmi a rodinami, a rovněž pro studenty těchto oborů. 

 

Informace o lektorce

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.