Sebeobrana pro pomáhající profese
Termín na dotaz

2,200 

 • Termín:  info@ceteras.cz
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 8
 • Lektor kurzu: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.
 • Cena kurzu: 2.200 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741
Kategorie:

O kurzu

Jak se bránit, aby obrana byla účinná? A co dělat po skončení incidentu? Jak mohu agresivní jednání klienta zvládnout pomocí komunikačních technik a předejít tak fyzickému napadení? Jak a kdy je potřeba z komunikačních technik přecházet do fyzické obrany? Co se rozumí pod pojmem sebeobrana a kdy už se jedná o vybočení ze zákonem dané definice nutné obrany?

Kurz nabízí teoretické, právní, ale především praktické minimum ke zvládnutí konfliktních situací, do kterých se mohou dostávat pomáhající profese.

 • TermínMomentálně není stanoven, máte-li o kurz zájem, napište na info@ceteras.cz
 • Čas: 09.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 8
 • Lektor kurzu: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.
 • Cena kurzu: 2.200 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741

 

Cíle kurzu

Účastníci se seznámí se specifiky a možnými příčinami agresivního jednání a dozví se, jak mohou lépe komunikaci s agresivními klienty zvládat. Získají základní informace a dovednosti o sebeobraně při výkonu poradenské profese.

 

Obsah kurzu

 • Agrese a agresivita – projevy a příčiny
 • Příčiny napadaní.
 • Nutná obrana a její vymezení
 • Neverbální komunikace v sebeobraně
 • Komunikační strategie v sebeobraně
 • Rozpoznání sebeobranné situace, střehy, vzdálenost
 • Nácvik obran proti možným fyzickým útokům
 • Modelové situace – individuální řešení konkrétních situací, které si účastníci na kurz přinesou (informaci zašlou předem emailem), případně doplnění modelových situací z praxe lektorů a praktický nácvik využití technik v praxi

 

Komu je kurz určen

Tento jednodenní seminář je určen pro všechny pomáhající profesionály (sociální pracovníky, psychology, kouče, učitele, výchovné poradce atd.) a studenty těchto oborů.

 

Lektorka kurzu

Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.

Pracuje na Masarykově univerzitě jako odborná asistentka (Fakulta sportovních studií, Katedra gymnastiky a úpolů), kde vyučuje úpolové aktivity v celé jejich šíři a kriminologii. Metodicky se specializuje na sebeobranu specifických skupin a profesní sebeobranu, volnočasově na výuku karate, pádové techniky a sebeobranně-preventivní strategie dětí a mládeže.