Práce s dítětem s narušenou vztahovou vazbou 25.10.2023

2,400 

 • Termín: 25. 10. 2023
 • Čas: 09.00 – 16.00 
 • Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin 
 • Místo konání: Brno
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektorka kurzu: Mgr. Zdenka Štefanidesová 
 • Cena kurzu: 2400 Kč 
 • Akreditace MPSV: A2022/0197-SP/PC/PP/VP
 • Akreditace MŠMT DVPP: MSMT- 755/2022-4-117

Obsazenost: volných míst: 7

Kategorie:

O kurzu

Kurz je postaven na nejnovějších poznatcích z oblasti terapeutické práce s dětmi s poruchou attachmentu a na nových metodách a intervencích, jak pracovat s rodinami a dětmi s takovou narušenou vztahovou vazbou. Lektorka absolvovala v roce 2018 v ČR první speciální výcvik v terapii poruch vztahové vazby pod vedením zahraničních lektorů a v této oblasti také sama působí. Aktuálně dokončila výcvik How to reduce challenging behavior at schools in context of child trauma experience, který uskutečnila pražská organizace ČOSIV ve spolupráci s norským Psychiatrickým pobytovým centrem Østbytunet.

Kurz účastníkům představuje vhodnou podobu podpory dítěte s poruchou attachmentu ve školním prostředí a postupy, které lze nabídnout při spolupráci se školou.  Představená nabídka metod a postupů během vzdělávání má široké využití – vedle práce s konkrétními rodinami představené metody budete moci využívat v rámci skupinové práce s dětmi, pro skupinu rodičů a dětí a i při různých preventivních programech.

 • Termín: 25. 10. 2023
 • Čas: 09.00 – 16.00 
 • Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin 
 • Místo konání: Brno
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektorka kurzu: Mgr. Zdenka Štefanidesová 
 • Cena kurzu: 2400 Kč 
 • Akreditace MPSV: A2022/0197-SP/PC/PP/VP (Práce s dítětem s narušenou vztahovou vazbou)
 • Akreditace: MŠMT DVPP č. MSMT- 755/2022-4-117 (Přístupy ke vzdělávání a výchově dítěte s narušenou vztahovou vazbou)

Cíle kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům především základní orientaci v teorii attachmentu – vztahové vazby a jejích poruch. Hlavní těžiště učení je však v praktické části kurzu, ve které účastníci získají základní praktické dovednosti v práce s žáky s narušenou vztahovou vazbou. Tyto metody se u nás zatím v rámci uceleného výcviku nevyučují. Jedná se o jednoduché intervence, které mohou účastníci ihned využít při práci s dětmi i rodiči.

Obsah

 • stres, jeho vliv na fungování dětské psychiky,
 • negativní zkušenosti v dětství a jejich dopady
 • základní typy vztahové vazby, příznaky narušené vztahové vazby
 • vztahový trojúhelník učení a nastavení podpůrné komunikace v procesu učení
 • jak nastavit komunikaci mezi rodinou a školou,
 • jak nastavit vhodnou komunikaci mezi učitelem a žákem,
 • seberegulační aktivity a pomůcky využitelné ve školním prostředí.

Komu je kurz určen

 • pedagogům, asistentům pedagoga 1. stupně ZŠ
 • školním psychologům a speciálním pedagogům, výchovným  poradcům ZŠ

 

Informace o lektorce

Mgr. Zdenka Štefanidesová

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci  a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků, pěstounských nebo rodičovských skupin vychází ze své dlouholeté praxe ve školství a ze zkušeností ze sociální sféry. Absolvovala víceletý vzdělávací program „Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči“ a pětiletý psychoterapeutický výcvik a v roce 2018 v ČR první speciální výcvik v terapii poruch vztahové vazby pod vedením zahraničních lektorů a v této oblasti také sama působí. Na podzim roku 2020 ukončila dlouhodobé vzdělávání u organizace ČOSIV zaměřené na podporu vzdělávání dětí s problémy v chování a aktuálně dokončila výcvik How to reduce challenging behavior at schools in context of child trauma experience, který uskutečnila pražská organizace ČOSIV ve spolupráci s norským Psychiatrickým pobytovým centrem Østbytunet.