Základy koučování
12.-13. 9. 2023

4,500 

 • Termín: 12.- 13. 9 2023
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Cena kurzu: 4500Kč
 • Akreditace MPSV č. A2021/1217-SP/PC/PP/VP
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741

Obsazenost: volných míst: 12

Kategorie:

O kurzu

Hlavním cílem dvoudenního kurzu je seznámit účastníky s koučováním a koučovacím přístupem a nabídnout jim tak efektivní techniku uvolňování potenciálu a užitečný komunikační nástroj při řešení problémů. Účastníkům kurz nabídne rozšíření znalostí a inspiraci v oblasti nedirektivní komunikace, práce s vnitřní motivací a odpovědností (koučovací princip DUO). První den je věnován základním principům koučování a práci s koučovacími otázkami, v druhém dni se účastníci seznámí s modelem GROW a možnostmi jeho aplikace ve své praxi. Model GROW představuje základní a univerzální strukturu vedení efektivního a na řešení orientované rozhovoru, kterou je možné využít při řešení v široké škále problémů.

 • Termín: 12.- 13. 9 2023
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.
 • Cena kurzu: 4500Kč
 • Akreditace MPSV č. č. A2021/1217-SP/PC/PP/VP (Základy koučování v sociálních službách)
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741 (Úvod do koučování)

Cíle kurzu

Hlavním cílem vzdělávacího programu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s koučováním a koučovacím přístupem a nabídnout jim tak efektivní techniku uvolňování potenciálu a užitečný komunikační nástroj při řešení problémů.

Po ukončení kurzu budou účastníci schopni:

 • definovat pojem koučování a rozumět jeho principům,
 • vymezit koučink oproti jiným metodám a formám rozvoje/komunikace,
 • efektivně stanovovat dosažitelné a motivující cíle,
 • používat základní techniku koučování podle modelu GROW,
 • využívat princip DUO v komunikace s klienty i kolegy,
 • aplikovat koučovací přístup ve své praxi.

Obsah kurzu

1.DEN: Základní principy koučování:

 • Východiska a základní principy koučinku, vymezení koučinku oproti jiným metodám.
 • Komunikace a princip DUO.
 • Koučovací otázky a práce se škálou.
 • Stanovování cílů v procesu koučování, model SMARTER.

2.DEN: Model GROW:

 • Koučování podle modelu GROW – metodika a praktický nácvik.
 • Specifika a konkrétní příklady využití koučování v praxi účastníků.
 • Modelové situace a příklady.

Komu je kurz určen

Vedoucím pracovníkům, pedagogům, sociálním pracovníkům, psychologům, studentům těchto oborů.

Informace o lektorovi

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D. – Erickson Certificated Professional  Coach (ECPC) s koučovací praxí od roku 2009, spoluautorka dlouhodobého koučovacího výcviku a mentorka začínajících koučů. Více informací na https://koucinkprovas.cz.