Základy koučování dětí
3. 10. 2022

2,400 

 • Termín3. 10. 2022
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741
 • Akreditace MPSV č. A2021/1210-SP/PC/PP
Kategorie:

O kurzu

Děti se snadno vypořádají s nejrůznějšími potížemi, budou-li mít na své cestě průvodce, který je kreativně a přiměřeně věku povede k rozvojovému typu přemýšlení. Zaměříme-li se spíše než na problém, na jeho řešení, ušetříme dítěti i sobě samým mnoho energie, kterou můžeme plnohodnotně využít pro emoční pohodu dítěte a první akční kroky ke kýženému cíli. Jak koučovat, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Odpověď naleznete na tomto semináři plném teoretických i praktických návodů, jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a přitom se učily, že všechny potíže mají své (často jednoduché) řešení.

 • Termín3. 10. 2022
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. et Mgr. Petra Mařádková
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 21459/2021-6-741 (Úvod do koučování dětí)
 • Akreditace MPSV č. A2021/1210-SP/PC/PP (Základy koučování dětí)

Cíle kurzu

Účastníci se seznámí se specifiky koučovacího přístupu k dítěti (předškolního a mladšího školního věku). Teoretické poznatky pak budou schopni aplikovat na konkrétní situace a získají návod, jak se tvořivě a nehodnotícím způsobem vypořádat s širokou paletou obtíží a náročných výchovných situací. Osvojí si tak konkrétní postupy, jimiž mohou dítě provázet k větší seberegulaci i spokojenosti.

 

Obsah kurzu

 • Význam seberegulace a hlubokého napojení na dítě
 • Koučovací přístup k dítěti – specifika koučování dětí
 • Metody a postupy vhodné pro práci s dětmi (volně inspirováno Kids´Skills)
 • Praktická aplikace teorie na konkrétní témata
 • Nácvik koučování dětí

Komu je kurz určen

Tento jednodenní zážitkový seminář je určený pro psychology pracující s dětmi a rodinou, pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, pedagogy MŠ a ZŠ a rovněž pro studenty těchto oborů.

 

 

Informace o lektorovi

Mgr. et Mgr. Petra Mařádková –  psycholožka, koučka a lektorka.  Věnuje se psychologickému poradenství a životnímu a kariérovému koučování. Jako lektorka zprostředkovává účastníkům svých workshopů zážitkovou formou témata týkající nejen komunikace a emoční inteligence, ale také metodologie koučování. Velkou inspirací pro ni samotnou byl výcvik v integrativním koučinku a finský výcvik v koučování dětí Kids´Skills. V současnosti mimo jiné působí v ostravské Školičce u lesa, kde nabízí psychologické poradenství v oblasti dětské a vývojové psychologie.