Základy práce s traumatem u dětí 13.- 14. 6. 2024

4,400 

 • Termín: 13.- 14. 6. 2024
 • Čas: 9.00 – 16.00 v oba dny
 • Rozsah: 16 vyučovacích hodin ve 2 dnech
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Lektorka: Mgr. Lenka Ottová
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Cena kurzu: 4400 Kč
 • Akreditace: A2023/1699-SP/PC/PP

OBSAZENO – registrovat se jako náhradník můžete na info@ceteras.cz

Kategorie:

O kurzu

Kurz je určen pro pomáhající profesionály, kteří se v rámci své práce mohou setkat s dětským klientem, který zažil či zažívá potenciálně traumatizující situaci. Účastníci se v rámci kurzu seznámí se základními vybranými spouštěči traumatu obecně, jeho základními projevy, a to jak v jeho podobě akutní, tak v podobě posttraumatické stresové reakce. Největší část kurzu je zaměřena na základní informace a úvod do problematiky vývojového traumatu. Kurz se zaměřuje především na samotné rozpoznání projevů traumatu, traumatické reakce a základní techniky práce s traumatem u dětí. Jak s traumatizovaným dítětem jednat, komunikovat, jaké techniky těmto klientům prospívají a čemu je naopak se potřeba vyvarovat. Kurz klade důraz také na péči o sebe, která je při práci s takto náročnou tématikou neoddělitelnou součástí. Účastníci získají přehled následných služeb, kam mohou dále klienty odesílat. Kurz je veden interaktivní formou, teorii vhodně doplňují ukázky z hovorů a praktická cvičení.

 • Termín: 13.- 14. 6. 2024
 • Čas: 9.00 – 16.00 v oba dny
 • Rozsah: 16 vyučovacích hodin ve 2 dnech
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Lektorka: Mgr. Lenka Ottová
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Cena kurzu: 4400 Kč
 • Akreditace MPSV: A2023/1699-SP/PC/PP

Cíle kurzu

Hlavním cílem je seznámit účastníky s projevy traumatu u dětí, jak jej mohou rozpoznat a vhodně zareagovat. Účastník s odnese znalost:

 • o základních projevech traumatu u dětí,
 • o nutnosti vytvoření bezpečného prostředí,
 • základních principů a zásad, jak pracovat s dítětem, které zažilo akutní trauma, bezpečným způsobem,
 • základních principů práce s vývojovým traumatem,
 • techniky práce se sebou při takto náročných tématech,
 •  přehledu následných služeb.

Obsah

1. den:
 • Úvod do teorie vzniku traumatu
 • Projevy traumatu
 • Úvod do teorie vzniku vývojového traumatu
 • Základní techniky práce s traumatem obecně: jaké techniky prospívají a kterým se naopak vyvarovat
 • Základní techniky práce s vývojovým traumatem: jaké techniky prospívají a kterým se naopak vyvarovat
2. den:
 • Vývojová stadia podle Erika Eriksona
 • Vývojové trauma a posttraumatická stresová porucha
 • Kazuistiky – vývojové trauma
 • Práce s tělem u vývojového traumatu
 • Praktické nácviky
 • Přehled následných služeb

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro pomáhající profesionály, kteří se v rámci své práce mohou setkat s dětským klientem, který zažil či zažívá potenciálně traumatizující situaci. Cílovou skupinou jsou tedy sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, psychologové a psychoterapeuti, ale i lékaři, speciální a sociální pedagogové, pedagogové, vychovatelé a další.

 

Informace o lektorce

Mgr. Lenka Ottová

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuji více jak sedmnáct let. Začínala jsem jako konzultant na Lince bezpečí a po roce nastoupila na místo intervizora – vedoucího směny. V současné době pracuji na Lince bezpečí jako lektor akreditovaných výcviků. Šest let jsem pracovala také jako intervizor a konzultant krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou a na Rodičovské lince, kde působím dosud na krizovém chatu. Jako lektor působím také v Institutu kontaktní práce, na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci. Mám soukromou praxi, kde se věnuji dětem i dospělým. Absolvovala jsem Kvalifikační kurz krizové intervence, Výcvik v telefonické a chatové krizové intervenci u dětí a dospívajících, Focusing , Trauma I. a II, Motivační rozhovory, Výcvik v metodě zvládání vzteku  a jsem v posledním ročníku komplexního psychoterapeutického výcviku: Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie – od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení a kooperaci zaměřeným přístupům vedeným MUDr. F. Matuškou, Hermés group.