Základy práce s traumatizovaným klientem 1.- 2. 10. 2024

4,400 

 • Termín: 1. – 2. 10. 2024
 • Rozsah: 16 vyučovacích hodin ve 2 dnech
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Lektorka: Mgr. Lenka Ottová
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Cena kurzu: 4400 Kč
 • Akreditace MPSV č. A2021/1192-SP/PC/PP
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 755/2022-4-117

Obsazenost: volných míst: 9

Kategorie:

O kurzu

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí. Účastníci se seznámí se spouštěči a projevy traumatu, a to jak v jeho podobě akutní, tak v podobě posttraumatické stresové reakce. Kurz se zaměřuje na samotné rozeznání traumatizovaného klienta a základní techniky práce s traumatem – jaké techniky prospívají a kterým se naopak vyvarovat. Neoddělitelnou součástí kurzu jsou i techniky péče o sebe při práci s takto náročnou tématikou. Účastníci získají přehled následných služeb pro traumatizované klienty. Výcvik je veden interaktivní formou, kde teorii vhodně doplňují ukázky z hovorů, praktická cvičení a práce s kazuistikami.

 • Termín: 1. – 2. 10. 2024
 • Rozsah: 16 vyučovacích hodin ve 2 dnech
 • Místo konání: CETERAS Brno, Palackého třída 1644/8
 • Lektorka: Mgr. Lenka Ottová
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Cena kurzu: 4400 Kč
 • Akreditace MPSV č. A2021/1192-SP/PC/PP
 • Akreditace MŠMT DVPP č. MSMT- 755/2022-4-117 (Základy práce s traumatem – CS: psychologové ŠPP, ŠPZ a SVP)

Cíle kurzu

Cílem kurzu je naučit účastníky rozpoznat trauma, traumatizovaného klienta a klienta s posttraumatickou stresovou poruchou tak, aby mohli v kontaktu s ním vhodně zareagovat. Účastníci se seznámí se základními principy vzniku traumatu a posttraumatické stresové poruchy, dozví se, jak konktrétně mohou s těmito klienty pracovat a získají přehled o následných (psychoterapeutických) službách pro traumatizované klienty v ČR. Podpořeni budou také v péči o sobe při práci s takto náročnými klienty.

Obsah

1. den:
 • Úvod do teorie vzniku traumatu
 • Projevy akutního traumatu (akutní stresová reakce) v oblasti chování, myšlení a emocí klienta
 • Typické a netypické projevy akutní stresové reakce u klientů – práce s kazuistikami a příklady z praxe 
 • Základní techniky práce s akutním traumatem – které techniky prospívají a kterým se naopak vyvarovat
 • Práce s tělem u akutní stresové reakce
 • Péče o sebe
2. den:
 • Úvod do teorie vzniku posttraumatické stresové poruchy
 • Projevy posttraumatické stresové poruchy v oblasti chování, myšlení a emocí klienta
 • Vývojové trauma a posttraumatická stresová porucha
 • Práce s kazuistikami a příklady z praxe
 • Základní techniky práce s klientem s posttraumatickou stresovou poruchou – které techniky prospívají a kterým se naopak vyvarovat
 • Využití prvků krizové intervence při práce s tělem u posttraumatické stresové poruchy (praktická cvičení)
 • Přehled následných služeb pro traumatizované klienty

Komu je kurz určen

Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, psychologům, psychoterapeutům, psychologům ŠPP, ŠPZ a SVP, pomáhajícím profesionálům a studentům těchto oborů se zájmem o danou problematiku.

 

Informace o lektorce

Mgr. Lenka Ottová

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuji více jak sedmnáct let. Začínala jsem jako konzultant na Lince bezpečí a po roce nastoupila na místo intervizora – vedoucího směny. V současné době pracuji na Lince bezpečí jako lektor akreditovaných výcviků. Šest let jsem pracovala také jako intervizor a konzultant krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou a na Rodičovské lince, kde působím dosud na krizovém chatu. Jako lektor působím také v Institutu kontaktní práce, na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci. Mám soukromou praxi, kde se věnuji dětem i dospělým. Absolvovala jsem Kvalifikační kurz krizové intervence, Výcvik v telefonické a chatové krizové intervenci u dětí a dospívajících, Focusing , Trauma I. a II, Motivační rozhovory, Výcvik v metodě zvládání vzteku  a jsem v posledním ročníku komplexního psychoterapeutického výcviku: Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie – od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení a kooperaci zaměřeným přístupům vedeným MUDr. F. Matuškou, Hermés group.