Základy vedení asistovaného kontaktu 18. 4. 2023 ONLINE

2,400 

 • Termín: 18. 4. 2023 
 • Čas: 9.00 – 16.00
 • Délka kurzu: 8  vyučovacích hodin
 • Místo konání: ONLINE
 • Maximální počet účastníků: 12
 • Lektoři kurzu: Mgr. Filip Hajna
 • Cena kurzu: 2.400 Kč
 • Akreditace MPSV: A2021/0811-SP/VP

Obsazenost: volných míst: 3

Kategorie:

Základy vedení asistovaného kontaktu

O kurzu

Cílem kurzu je seznámit profesionály v sociální práci s asistovaným kontaktem, jeho průběhem a způsobem práce. Účastníci se naučí postavit asistovaný kontakt, tak, aby byl bezpečný pro dítě, pracovníka, případně i ostatní účastníky setkání. Naučí se postavit kontrakt a smlouvu, a dozví se, jak zvládnou a řešit vybrané obtížné situace při asistovaném kontaktu v různých kontextech (rozvodového systému, pěstounské péče, domácího násilí, aj.). Kurz nabízí ucelenou metodiku vedení asistovaného kontaktu.

  • Termín:  18. 4. 2023  
  • Čas: 9.00 – 16.00
  • Délka kurzu: 8  vyučovacích hodin
  • Místo konání: ONLINE
  • Maximální počet účastníků: 12
  • Lektoři kurzu: Mgr. Filip Hajna
  • Cena kurzu: 2.400 Kč 
  • Akreditace MPSV: A2021/0811-SP/VP

 

Cíle kurzu

Hlavním cílem kurzu je seznámit profesionály v sociální práci s asistovaným kontaktem, jeho průběhem a způsobem práce tak, aby se naučili postavit bezpečný asistovaný kontakt v kontextu rozvodového systému, pěstounské péče a v kontextu domácího násilí.

 

Obsah kurzu

 • Seznámení a ukotvení asistovaného kontaktu v oblasti sociální práce.
 • Připravení asistovaného kontaktu, průběh, příprava jednotlivých účastníků a samotná realizace.
 • Řešení vybraných nepříjemných situací v rámci asistovaného kontaktu.
 • Práce s výstupem z asistovaného kontaktu.

 

Komu je kurz určen

Tento kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky, kteří provozují nebo budou provozovat asistovaný kontakt. Jedná se zejména o pracovníky OSPOD, pracovníci působící v oblasti náhradní rodinné péče, doprovázející organizace, sociálně aktivizační služby, krizová centra, intervenční centra, aj. Kurz je otevřen i studentům a zájemcům o danou oblast.

 

Informace o lektorovi

Mgr. Filip Hajna 

Vystudoval Univerzitu. J. E. Purkyně v Ústí na Labem. Pracuje jako vedoucí krizové ambulance. V minulosti vedl krizová lůžka, má zkušenosti s dospělými i dětmi v sociálně vyloučených lokalitách. Pracuje jako terapeut, kromě všeobecných témat se zaměřuje na práci se vztekem a agresí. Působí jako lektor v několika školících institucích, školí profesionály i širokou veřejnost. Kandidátní člen České asociace pro psychoterapii. Místopředseda v asociaci Klub poskytovatelů sociálních služeb a pomáhajících profesí ČMA. Provádí asistované kontakty a zaměřuje se hlavně na práci s obtížnými rozvodovými systémy a kontexty domácího násilí. Absolvoval dvouletý výcvik v krizové intervenci a je v závěrečné fázi pětiletého komplexního psychoterapeutického výcviku s akreditací pro zdravotnictví.