Recenze: Přerámování v terapii

PŘERÁMOVÁNÍ V TERAPII: UMĚNÍ VIDĚT JINAK od Marka Tyrrella – útlá knížka plná inspirujících metafor pro terapeutické konverzace i práci v hypnotickém tranzu

Celkem 111 stran stačilo autorovi, Marku Tyrrellovi, psychoterapeutovi a hypnoterapeutovi, aby popsal příklady přímého, ale převážně nepřímého metaforického přerámování různých témat i typů problémů. Všechny příklady pocházejí ze skutečných terapeutických sezení a jde o přerámování (v širším než systemickém kontextu), které narušila stávající perspektivu klientů s cílem uvolnit myšlenky spojené s problémovými oblastmi a umožnit tak užitečnou změnu.

V úvodu knihy autor popisuje stručně princip přímého přerámování, které doplňuje několika příklady, a hned také seznamuje čtenáře s možnostmi nepřímého – metaforického přerámování a jeho výhodami a možnostmi. Následně nabízí různé metafory, které využil při práci se svými klienty v mnoha různých oblastech – např. diamant, který nezná vlastní cenu, krmení anorexie tím, že nejíme, nebo šikana je jenom provokace. V dalších kapitolách potom nabízí různá přerámování a metafory členěné podle druhu potíží na ty, které lze využít při úzkostech, depresích a závislostech (převáženě kouření ale také pití či sebepoškozování). V závěru pak uvádí kazuistiku – práci s klientkou, kterou nazývá Carol, jako příklad jednoho úplného terapeutického sezení.

Z této nenápadné knížky si beru velkou řadu inspirací pro nehypnotickou i hypnotickou konverzaci s klienty a mohu ji s radostí doporučit i svým kolegům.

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.