Co můžeme nabídnout?Poradenství, psychoterapie, hypnóza


Kurzy
a vzdělávání


Supervize
koučováníDiagnostika řidičů
profesní diagnostika


Psychologické poradenství a psychoterapie

Nabízíme pomoc lidem, kteří chtějí ve svém životě změnu. Ať již spojenou s řešením náročné životní situace, osobními, partnerskými či rodinnými problémy, nebo psychickými, či psychosomatickými problémy a nemocemi.

V rámci individuální psychoterapie Vám můžeme pomoci na Vaší cestě za změnou, vyvést Vás z krizových situací, úzkostných a depresivních stavů, či pracovního stresu. Nespavost, mysl obtěžující myšlenky, bolesti hlavy, sexuální potíže, stavy či pocity závislosti, ať už na alkoholu, jídle, práci, nebo jiné osobě – toto i mnoho dalších, jsou potíže, se kterými naši klienti přicházejí a se kterými Vám můžeme pomoci.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Terapeutický proces vždy maximálně přizpůsobujeme potřebám klienta a společně s klientem vytváříme změnu a řešení, které bude vyhovovat právě a jen jemu. Tak jak se liší jednotliví lidé, kteří k nám pro pomoc přicházejí, tak se liší i jednotlivé terapeutické postupy a strategie. Společné mají vždy respekt a snahu o co nejefektivnější řešení v nejkratším možném čase. Naším cílem je vytvořit ve Vašem životě takovou změnu, se kterou budete spokojeni, a takový pocit úspěchu a sebedůvěry, že už k nám nebudete muset více přijít.

Individuální psychoterapie nabízí soukromý a bezpečný prostor, který v rámci rozhovoru „mezi čtyřma očima“ umožňuje otevírat i taková témata, která sdílíme pouze se svými blízkými nebo je dokonce nesdílíme vůbec s nikým. Naši terapeuti dodržují Etický kodex České asociace pro psychoterapii, včetně zachování povinnosti profesionální mlčenlivosti. V rámci individuální psychoterapie je možné využít i hypnózu.

Párová, manželská či rodinná psychoterapie, tedy setkání dvou a více osob s terapeutem v rámci jedné konzultace, je vhodná v případech, kdy je pro nastolení změny, vyřešení problému či zvládnutí náročné životní situace efektivnější setkání se i s dalšími zúčastněnými osobami. Přidanou hodnotou pak může být možnost a příležitost ke sdílení procesu změn, hledání a nacházení řešení, vyjádření odlišných pohledů na věc a očekávání od druhých, která často různá nedorozumění, problémy a potíže způsobují.

Objednejte se na sezení s psychoterapeuty:

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: 777 649 878

PhDr. Ing. Jan Pokluda

E-mail: pokluda@ceteras.cz

Telefon: 775 320 435

Hypnóza


Hypnózu díky bohaté fantazii spisovatelů a filmových tvůrců provází spousta mýtů, polopravd i lží.
Jak to s ní ale ve skutečnosti je?

Hypnóza je léčebná metoda, která kromě naší vědomé, analytické a racionální mysli využívá pro řešení problémů a potíží člověka jeho nevědomí, podvědomí, můžeme říci také „intuici“. Slouží ke zmírnění či odstranění psychických a psychosomatických potíží. Provádí-li ji vyškolený profesionál (psycholog či lékař po absolvování dlouhodobého psychoterapeutického výcviku, obvykle v rozsahu 800 hodin a výcvikem v hypnóze), je naprosto bezpečná. Není možné, že byste mohli v hypnóze jednat proti své vůli či na příkaz jiné osoby, jak můžeme vidět v některých hollywoodských filmech, nebo číst v románech. Účinnost hypnózy, jakožto léčebné metody, byla opakovaně ověřována a potvrzována v mnoha lékařských i psychologických výzkumech.

Naši terapeuti jsou vyškoleni jak v tzv. klasické hypnóze, tak i v rozšířeném pojetí hypnózy dle Miltona H. Ericksona, známého amerického hypnoterapeuta a psychiatra. V tomto přístupu je hypnotický stav (tranz) vysoce individualizovaný, nedirektivní, rozvíjený klientem a provázený terapeutem, během kterého dochází k aktivaci nevědomých zdrojů a celkové orientaci na změny a řešení. Použití hypnózy je účinné a efektivní zejména v případech, kdy vědomé (tzn. „rozumové“ a „logické“) řešení nestačí, nebo není dostatečně účinné. Pomocí hypnózy pak můžeme pracovat na řešení nejen na vědomé, ale i nevědomé úrovni.

Hypnózu je možné použít dle potřeb jako součást individuální psychoterapie, může nebo také nemusí být přítomna v každém sezení. O vhodnosti jejího využití u konkrétního klienta rozhoduje vždy na základě odborného posouzení psychoterapeut.

Hypnóza může být užitečná, pokud Vás trápí např.:

 • nespavost, únava či syndrom vyhoření,
 • úzkosti, nadměrné obavy, strachy a fobie, 
 • projevy stresu a trémy, tetanie,
 • kožní onemocnění, astma, alergie,
 • potíže s trávením, dráždivý tračník, 
 • různé typy psychosomatických onemocnění a „funkčních“ poruch,
 • při zmírňování chronických bolestí,
 • odvykání kouření, podpora v procesu hubnutí apod.

Objednejte se na sezení s psychoterapeuty:

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: 777 649 878

PhDr. Ing. Jan Pokluda

E-mail: pokluda@ceteras.cz

Telefon: 775 320 435


Neuro-vývojová stimulace

Co je to neuro-vývojová stimulace?

Neuro-vývojová stimulace (NVS) je cvičební program, jehož cílem je inhibovat (rušit) přetrvávající primární reflexy. Primární reflexy (např. Mooruův, tonicko-šíjový reflex a další) jsou pohybové reakce, které nedokážeme kontrolovat svojí vůlí a které by měly v průběhu vývoje dítěte odeznít a být nahrazeny vyspělejšími mozkovými funkcemi. Pokud včas neodezní, mohou v pozdějším věku způsobovat nejrůznější problémy – především specifické poruchy učení, ADHD, ADD, dyspraxii a další. 

Diagnostika a cvičení neurovývojové-stimulace je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Cvičení probíhá na principu záměrného vyvolávání primárního reflexu. Primární reflexy jsou ovlivnitelné a při záměrném a častém opakování reakce uhasne.  Cvičení je vhodné pro děti od 5 let.

Jak to probíhá?

Na první konzultaci provedeme vstupní vyšetření, jehož součástí je anamnéza dítěte a diagnostika přetrvávajících primárních reflexů. Máte-li doporučení z neurologie či od psychologa, speciálního pedagoga apod., můžete je vzít s sebou. Pokud je nemáte, nic se neděje, nejsou nutná.

Toto vstupní vyšetření trvá 1,5 – 2 hodiny. Na základě výsledků diagnostiky navrhneme konkrétní cvičební plán, podle kterého následně s dítětem doma cvičíte (všechny cviky Vám předvedeme, dítě si je vyzkouší pod dohledem, někdy využíváme i metodická videa pro kontrolu správného provádění cviků).

Cvičí se denně, cvičení trvá přibližně 10 minut a skládá se obvykle ze 4 cviků. Celý program trvá 6 -12 měsíců.

Následně docházíte s dítětem na kontrolní vyšetření, v rámci kterých monitorujeme posun ve cvičení, přidáváme a obměňujeme jednotlivé cviky podle toho, jak je dítě zvládá. Tato kontrolní sezení probíhají obvykle cca 1 x za měsíc, vždy ale vycházíme z pokroků a potřeb dítěte.

Objednejte se na vstupní vyšetření: 

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

E-mail: skotakova@ceteras.cz

Telefon: 607 619 689

Supervize

Supervize nabízí prostor pro sdílení, reflexi, zamyšlení se nad situací či problémem z jiného úhlu pohledu a otevírá tak nové možnosti pro řešení. Je součástí profesního a osobního rozvoje pomáhajících profesionálů i pedagogů, dokáže zefektivnit práci a komunikaci s druhými lidmi, pomáhá najít cestu, ocitneme-li se v situaci, kdy nevíme kudy dál, cítíme se vyčerpáni, unaveni, nebo příliš vtaženi do problémů klientů či lidí, se kterými pracujeme. Dlouhodobým cílem supervize je také prevence syndromu vyhoření.

Supervizi nabízíme:

 • případovou – individuální i skupinovou,
 • týmovou,
 • manažerskou/vzdělávací.

V rámci aktivity profesní rozvoje pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku Šablon nabízíme spolupráci také školám (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ).

Supervize může probíhat u nás, nebo supervizor dojíždí za týmem do organizace.

Chcete-li se objednat supervizi, nebo chcete-li připravit individuální nabídku pro svoji organizaci napište na info@ceteras.cz, nebo volejte 777 64 98 78. Děkujeme.

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: 777 649 878


Koučování

Koučink je moderní metoda rozvoje a vedení lidí, která uvolňuje potenciál člověka, zvyšuje vnitřní hranice efektivity a maximalizuje tak jeho výkon. Zvyšuje motivaci, odpovědnost a uvědomění. Koučink pomáhá dosahovat vytyčených cílů, najít vlastní cestu řešení, získat nový způsob myšlení a konání, který může zdánlivě nemožné učinit možným, a to jak v oblasti pracovní, tak v osobním životě.

Více informací najdete ZDE

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

E-mailinfo@ceteras.cz

Telefon: 777 649 878


Dopravně psychologické vyšetření řidičů

Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva dopravy pro provádění dopravně psychologického vyšetření řidičů.

Kdo dopravně psychologické vyšetření potřebuje?

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat:

 • držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg, (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče);
 • držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.(Dopravně psychologickému vyšetření je držitel výše uvedeného řidičského oprávnění povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let), (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče);
 • učitelé autoškol – před zkouškou pro získání profesního osvědčení učitele autoškoly (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče);
 • osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění z důvodu dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů („vybodovaní“), (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče + posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než 30 dní);
 • osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění z důvodu soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel („ZŘMV“), (občanský průkaz + výpis z evidenční karty řidiče + posudek o zdravotní způsobilosti ne starší než 30 dní).

Cena za vyšetření je 2.000 Kč, množstevní sleva dle domluvy (připravíme Vám individuální kalkulaci).

Objednávejte se přes email info@ceteras.cz nebo na telefonu 777 64 98 78.

Jak dopravně psychologické vyšetření probíhá?

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy na akreditovaném pracovišti. 

Před psychologickým vyšetřením každý žadatel podepisuje písemný souhlas se zpracováním osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Bez tohoto souhlasu nelze dopravně psychologické vyšetření realizovat.

Psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, údaje o řidičské praxi, rozhovor a vyšetření standardizovanými psychodiagnostickými metodami zaměřenými na psychickou výkonnost a osobnostní vlastnosti.

O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.

Jak dlouho trvá a co si mám vzít s sebou?

Dopravně psychologické vyšetření trvá přibližně 3 – 4 hodiny. Může probíhat formou individuální i skupinovou.

Na vyšetření byste se měli dostavit včas a v odpovídají fyzické i psychické kondici. Přineste si s sebou:

 • občanský průkaz
 • výpis z evidenční karty řidiče
 • posudek o zdravotní způsobilosti (ZŘMV a vybodovaní)
 • kompenzační pomůcky (brýle, naslouchadlo apod.)

Jaká je cena?

Cena za vyšetření je 2.000 Kč, množstevní sleva dle domluvy (připravíme Vám individuální kalkulaci).

Jak se objednat?

Objednávejte se přes email info@ceteras.cz nebo na telefonu 777 64 98 78.


Profesní diagnostika a kariérové poradenství

Psychologická diagnostika pro jednotlivce

Poznej sám sebe! Psychologická diagnostika pro jednotlivce může a nemusí předcházet koučování nebo kariérovému poradenství. Prostě se můžete sami o sobě něco dozvědět, zjistit své silné stránky i rozvojové potřeby. Dotazníky mapují základní charakteristiky osobnosti v kontextu pracovního uplatnění. Vhodné pro klienty se zájmem o seberozvoj nebo v rámci profesní orientace a volby povolání.

Psychologická diagnostika pro firmy

1) psychologická diagnostika uchazečů o zaměstnání

Vybíráte nové zaměstnance? Pomůžeme Vám vybrat ty nejvhodnější pro danou pozici za pomoci psychotestů. Základní zhodnocení osobnostních, interpersonálních a dalších vlastností, dle Vašich požadavků. Zkraťte si hledání a ušetřete si zklamání.

Průběh:

 • Zjištění potřeb zákazníka a vyhodnocení jeho potřeb.
 • Jaká pozice má být obsazena?
 • Jaká je představa ideálního pracovníka pro tuto pozici?
 • Jaké vlastnosti, dovednosti apod. jsou nutné či důležité pro výkon zaměstnání?
 • Zajištění průběhu testování a doporučení nejvhodnějších kandidátů.
 • Možnost vypracování přehledných zpráv ke každému z vybraných uchazečů.
 • Možnost účasti i v dalších kolech výběrového řízení.

2) Psychologická diagnostika v rámci rozvoje stávajících zaměstnanců

Potřebujete zjistit potenciál pro rozvoj Vašeho zaměstnance, nebo zda by mu vyhovovala práce ne jiné pozici? Nebo naopak přemýšlíte o jeho povýšení a chcete zjistit, zda má na další pracovní úkoly?

Tyto a další Vaše požadavky lze řešit v rámci personálního auditu – je možné provést psychologický profil současných pracovníků, posoudit další rozvoj zaměstnance a další vzdělávání pracovníků v organizaci.

Máte-li zájem o diagnostiku pro Vaši firmu, napište nám na info@ceteras.cz, připravíme Vám individuální kalkulaci. Děkujeme.