Podpůrné terapeutické skupiny

O podpůrných terapeutických skupinách

Podpůrné skupiny nabízí efektivní způsob využití psychoterapie jako nástroje pro řešení problémů a seberozvoj ve skupině osob se stejným či obdobným tématem. Podpůrnou skupinu lze také využít jako doplněk k individuální psychoterapii/hypnoterapii.

Vztahy, rodinné problémy, stud, tréma, problémy se sebevyjádřením, komunikační schopnosti s okolím a celé řady dalších jsou velmi vhodné pro zpracovávání ve skupině. Skupinová zkušenost může být velmi intenzivní, dá se z ní mnohé získat a zároveň můžete potkat druhé lidi, kteří jsou na tom podobně jako vy. Jedním z uzdravujících faktorů je způsob, jak se lidé ve skupině podporují a povzbuzují, což vede k získání naděje na změnu, k větší svobodě, růstu odvahy, upřímnosti a síle.

Průběh setkávání

Během pravidelného setkávání  se ve skupině po určitém počátečním období vytvoří bezpečné a stabilní prostředí, v jehož rámci se její členové podporují k dosažení na počátku definovaných individuálních cílů. Jednotliví členové skupiny vnášejí do skupinového dění specifické a zároveň pro ně typické vzorce chování k ostatním lidem, takže člověk může vnímat, že prožívá podobné situace a zažívá podobné pocity jako ve svém „mimoskupinovém“ životě.

Cílem podpůrných skupin je umožnit prožívat individuální změnu prostřednictvím probíhajících změn ostatních členů skupiny a prostřednictvím probíhajících změn samotné skupiny.

Nabízíme tyto podpůrné skupiny:

Každá skupina má svůj předem stanovený časový harmonogram 10 setkání v průběhu půl roku. Jedno setkání trvá 90 min. Vstup do skupiny je možný do 3. setkání.

Role terapeuta v podpůrných skupinách

Cílem terapeuta je vytvořit bezpečné prostředí, podporovat skupinové dění, tj. vytvářet takové prostředí, aby se ve skupině mohli projevovat všichni její členové, a zároveň reflektuje, co se ve skupině nebo s jednotlivými členy skupiny děje. Terapeut řídí proces, účastníci podpůrné skupiny přinášejí témata a hlídají si, aby z terapeutického procesu dostali to, co potřebují.

Prostor, kde skupiny probíhají

CETERAS- Centrum terapeutických služeb, z.s., Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava – Poruba