Psychologické poradenství a psychoterapie

O psychologickém poradenství a psychoterapii

Nabízíme pomoc lidem, kteří chtějí ve svém životě změnu. Ať již spojenou se řešením náročné životní situace, osobními, partnerskými či rodinnými problémy, nebo psychickým, či psychosomatickým problémem a nemocemi.

S čím Vám můžeme pomoci

V rámci individuální psychoterapie Vám můžeme pomoci na Vaší cestě za změnou, pryč z krizových situací, úzkostných a depresivních stavů, či pracovního stresu. Nespavost, mysl obtěžující myšlenky, bolesti hlavy, sexuální potíže, stavy či pocity závislosti, ať už na alkoholu, jídle, práci, nebo jiné osobě – toto i mnoho dalších, jsou potíže, se kterými naši klienti přicházejí a se kterými Vám můžeme pomoci.

Dále můžeme být Vašimi průvodci v párové psychoterapii při řešení partnerské krize či rodinné terapii pro nalezení cesty z rodinných problémů či potíží vašeho dítěte (v tom případě také pracujeme s celou rodinou).

Náš přístup ke klientovi

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Terapeutický proces vždy maximálně přizpůsobujeme potřebám klienta a společně s klientem vytváříme změnu a řešení, které bude vyhovovat právě a jen jemu. Tak jako se liší jednotliví lidé, kteří k nám pro pomoc přicházejí, tak se liší i jednotlivé terapeutické postupy a strategie. Společné mají vždy respekt a snahu o co nejefektivnější řešení v nejkratším možném čase. Naším cílem je vytvořit ve Vašem životě takovou změnu, se kterou budete spokojeni, a takový pocit úspěchu a sebedůvěry, že už k nám nebudete muset více přijít.

Způsob vedení psychoterapie a psychologického poradenství

Individuální psychoterapie nabízí soukromý a bezpečný prostor, který v rámci rozhovoru „mezi čtyřma očima“ umožňuje otevírat i taková témata, která sdílíme pouze se svými blízkými nebo je dokonce nesdílíme vůbec s nikým. Naši terapeuti dodržují Etický kodex České asociace pro psychoterapii, včetně zachování povinnosti profesionální mlčenlivosti.

Párová, manželská či rodinná psychoterapie, tedy setkání dvou a více osob s terapeutem v rámci jedné konzultace, je vhodná v případech, kdy je pro nastolení změny, vyřešení problému či zvládnutí náročné životní situace efektivnější setkání se i s dalšími zúčastněnými osobami. Přidanou hodnotou pak může být možnost a příležitost ke sdílení procesu změn, hledání a nacházení řešení, vyjádření odlišných pohledů na věc a očekávání od druhých, která často různá nedorozumění, problémy a potíže způsobují.

Podpůrné skupiny nabízí efektivní způsob využití psychoterapie jako nástroje pro řešení problémů a seberozvoj ve skupině osob se stejným či obdobným tématem. Podpůrnou skupinu lze také využít jako doplněk k individuální psychoterapii/hypnoterapii.

Zajímavé informace o psychoterapii si můžete přečíst zde.

Potřebujete poradit on-line? Využijte naší On-line poradnu.

Chcete se objednat?

Pole označená * jsou povinná (i souhlas).