Smluvní podmínky

Kurzy a vzdělávání

K přihlášení do kurzu zájemci využívají on-line přihlášení (e-shop) na adrese https://ceteras.cz. V případě specifických požadavků či dotazů vázaných k přihlášení, nás, prosím, kontaktujte na  info@ceteras.cz.

Vaše přihláška je závaznou objednávkou, přihlášením souhlasíte s cenou příslušného kurzu, kterou se tímto zavazujete uhradit. Do přihlášky, prosím, uvádějte platné kontaktní údaje, včetně telefonního čísla, usnadníte tím komunikaci a organizaci kurzu.

Po odeslání přihlášky budete obratem informování prostřednictvím automatické odpovědi o přijetí Vaší objednávky a v příloze Vám systém automaticky zašle fakturu pro úhradu kurzovného. V případě požadavků na změnu textace zaslané faktury nás prosím obratem kontaktujte na info@ceteras.cz. Přihláška přijatá po naplnění kapacity kurzu, nebo po datu, kdy bylo rozhodnuto o zrušení kurzu, bude po dohodě s účastníkem zařazena do následujícího kurzu. Pokud neobdržíte email s informacemi, prosím, zkontrolujte, zda není ve spamu. Případně nás kontaktujte emailem či telefonicky.

Odesláním přihlášky do kurzu vyjadřuje účastník souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů PhDr. Janě Zouharové za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Nejpozději týden před konáním kurzu obdrží přihlášený informace o místě konání, časovém harmonogramu, a dopravě do místa konání akce.

Faktura a platba

Fakturu vystavuje zpravidla obratem automatický systém. Platbu přihlášený provede bankovním převodem na základě zaslaných údajů ve faktuře, případně jinou formou online platby dle aktuální nabídky na https://ceteras.cz. Pro snadnou identifikaci platby, prosím, nezapomeňte uvést variabilní symbol.  Úhradu bankovním převodem provádíte před termínem konání kurzu na účet č. 670100-2208593967/6210 vedený u mBanky pod variabilním symbolem shodným s číslem faktury. Místo v kurzu je Vám rezervováno do data splatnosti faktury.

Storno podmínky

Spolupráce s našimi lektory si vážíme a chceme jim být spolehlivým a férovým partnerem. Konání kurzu jim potvrzujeme na základě obdržených přihlášek a plateb obvykle 3 týdny před konáním kurzu. Z tohoto důvodu Vám již nemůžeme platbu, pokud účast na kurzu zrušíte později, vrátit.

Zrušení účasti s vystavením dobropisu a navrácením zaplacené částky je možné nejpozději 21 a více dnů před zahájením kurzu. Účast na kurzu je možné na základě individuální dohody bezplatně odložit nebo převést na někoho jiného. Dostanete-li se do potíží, které brání Vaší účasti na objednaném kurzu, ozvěte se nám co nejdříve, bude-li to možné, najdeme společně řešení.

Změna termínu kurzu či lektora kurzu může nastat v případě vážných a mimořádných důvodů – o těchto skutečnostech účastníky neprodleně informujeme prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v objednávce.

Individuální konzultace

K přihlášení na individuální konzultace (poradenství, psychoterapie, koučování, supervize, diagnostiku apod.) využívají zájemci emailový nebo telefonický kontakt s vybraným odborníkem, který je uvedený na stránkách https://ceteras.cz.

Domluva a rezervace termínu je závaznou objednávkou, jejím potvrzením souhlasí klient s cenou příslušné konzultace, kterou se tímto zavazuje uhradit. Domluvou termínu s vybraným odborníkem vyjadřuje klient souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem organizace a domluvy termínů konzultací, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

Předem domluvenou cenu za konzultaci (dle aktuálně platného ceníku uvedeného  zde: Ceník – Ceteras) hradí klient v hotovosti na konzultaci. Platba je možná také po předchozí domluvě s odborníkem převodem na účet předem tak, aby nejpozději v den předcházející termínu smluvené konzultace byla připsána na daný bankovní účet.