Systemické koučování a supervize

Naši psychoterapeuté, supervizoři a kouči dbají na rozvíjení své odbornosti. Sylvie Navarová a Břetislav Kantor dne 29.11.2017 úspěšně ukončili 500 hod. výcvik Systemické koučování a supervize pod vedení prim. MUDr. Františka Matušky – Hermés Group Praha.