Trauma – když tělo a duše nezapomíná

16. 5. 2019 jsem se účastnili konference Trauma – když tělo a duše nezapomíná v Opavě. Představili jsme Ericksonovský a klasický hypnoterapeutický přístup k práci s traumatem.

To, jakým způsobem o traumatu přemýšlíme a hovoříme s klientem, určuje, jak budete terapie probíhat.

PhDr. Marek Preiss, Ph.D. publikoval článek Trauma a posttraumatický růst (Psychiatrie pro Praxi 2009; 10 (1), s.12–18), kde uvádí, že „dlouhodobým odkaz traumatu po prožité krizi jsou ztráty i zisky. Člověk se může koncentrovat na jedno či druhé, ale obojí je přítomno.“ A uvádí 5 oblastí, kde se může projevit posttraumatický růst:

  • vztahy s druhými lidmi – růst se může projevit např. větším zapojením druhých lidí do vlastního života, větším soucítěním s jejich potřebami,
  • nové životní možnosti – tam se růst projevuje např. objevením nových oblastí zájmů a příležitostí
  • osobnostní růst – zde se růst projevuje např. pocitem zvýšené sebe důvěry, zvýšenou akceptací životního běhu.
  • spirituální změna – růst se projevuje např. větším zájmem o duchovní oblast
  • ocenění života, kde se růst projevuje např. úvahou o podstatných věcech v životě

Představili jsme několik možných způsobů práce s klienty a jak jim pomoci překonat úzkost jako pozůstatek prožitého traumatu a vykročit do dalšího života, jehož součástí je výrazná životní zkušenost.