Význam motoriky, přetrvávající primitivní reflexy a souvislosti s ADHD a SPU

vyznam motoriky a inhibice primarnich reflexu

I když nám psychosomatika říká, že náhody neexistují, k primitivním reflexům a cvičením, které je inhibují jsem se dostala úplnou náhodou. Mám syna s ADHD, se kterým jsme už od narození řešily různé potíže a navštěvovali mimo jiné i neurologa a další odborníky. Zatímco syn má energie stále dost, nám s manželem postupně citelně začala ubývat a tak, když sestra přišla s informací, „že existuje nějaké cvičení pro ADHD dětí, které je zklidňuje“, řekli jsme „sem s tím“. 😊

Primitivní reflexy jsem si pamatovala ze školy z vývojové psychologie a také z návštěv pediatra, který je v rámci pravidelných návštěv „poraden“ u miminek kontroluje. Jak ale mohou souviset s ADHD či specifickými poruchami učení a dalšími přidruženými potížemi, jsem netušila. Kontaktovala jsem paní doktorku Alenu Skotákovou a začala studovat. A na základě toho potom i se synem pravidelně cvičit, později vnímat posuny a pokroky, které dělal a odtud už jen krok k novému kurzu, který jsme pro Vás do nabídky připravili.

Co to jsou primitivní (primární reflexy)?  K čemu je vlastně máme a jak se stane, že přestávají být užitečné, a naopak mohou působit různé potíže?

Primitivní reflexy hrají významnou roli pro přežití dítěte v raných fázích života a poskytují tak základní trénink pro další pohybové dovednosti. Mezi ty nejznámější patří tonicko-šíjový reflex (tzv. šermířská pozice), Moroův reflex („úlekový“) či reflex Babinského, který pozorujeme, když miminko „polechtáme“ na noze. V průběhu vývoje nervového systému by však tyto reflexy měly být potlačeny nebo kontrolovány vyššími centry mozku. A právě pokud se tak nestane, může podle některých současných výzkumů přetrvávání primitivních reflexů souviset také se specifickými poruchami učení nebo ADHD, které je velmi často spojeno s určitým druhem motorických problémů. Tyto přetrvávající primitivní reflexy lze snadno diagnostikovat a pomocí cvičení neurovývojové stimulace je inhibovat. A to jak v rámci individuální péče, tak ve větších skupinách jako součást běžného režimu ve školách.

Více najdete např. v článku dr. Aleny Skotákové z fakulty Sportovních studií Masarykovy univerzity „Zkušenosti s aplikací neuro-vývojové stimulace – případová studie“, nebo třeba i v našem kurzu. Jste srdečně zváni. Těšíme se na Vás!

Máte otázky, nebo se chcete objednat se svým dítětem na diagnostiku přetrvávajících primitivních reflexů? Napište na info@ceteras.cz nebo přímo na skotakova@ceteras.cz.