Zklidňující dýchání

Jednou z forem relaxačních technik jsou dechová cvičení. Po většinu dne si svého dechu vůbec nevšímáme, můžeme s ním však vědomě pracovat a cíleně ho využít ke zklidnění, třeba když nemůžeme usnout, když jsme ve stresu, nebo zažíváme úzkost. Jsme-li ve stresu, náš dech se zrychlí, je mělčí – dýcháme povrchově do horní části hrudníku nebo jen do podklíčkové oblasti. V případě dechových cvičení toto přirozené spojení využíváme v opačném směru – zklidníme-li dech, zklidníme tím i naši mysl. Místo mělkého dýchání se snažíme dýchat do břicha nebo do spodní části hrudníku.

Vdech má na náš nervový systém povzbudivý efekt, aktivuje nás, výdech naopak efekt tlumící, uvolňující. Základním principem zklidňujícího dýchání je tedy prodloužení výdechu.

Na chvíli se zastavte a zkuste si při nadechování počítat – na kolik dob se nadechujete? Do kolika napočítáte? Do 3, do 4, do 5? A teď opět počítejte při výdechu. Na kolik dob vydechujete? Do kolika jste napočítali tentokrát? Prodloužený výdech by měl být vždy delší než nádech, rozdíl můžete postupně zvyšovat až dosáhnete ideálního stavu, tedy že Váš výdech je jednou tak dlouhý jako nádech. Cvičte vždy pouze pár nádechů a výdechů, ať se Vám nezamotá hlava 😊.

Dalším příkladem dechového cvičení je tzv. dýchání do čtverce. Jak na to? Představte si před sebou čtverec 4×4, po jehož obvodu se náš dech začne pohybovat. Nejprve nahoru – na 4 doby nádech, poté horní vodorovná strana – na 4 doby zadržíme dech, následuje výdech na 4 doby směrem dolů a opět zadržení dechu na 4 doby na spodní vodorovné hraně. A potom znovu nahoru, tak dlouho, dokud je Vám to příjemné, nebo dokud se myšlenky a tělo nezklidní. Soustředíme se pouze na dech a na počítání.

Hodně štěstí při nácviku!

Zajímají Vás i jiná dechová a další relaxační cvičení? Chcete si jich pár vyzkoušet a vybrat si to, které Vám bude nejvíce sedět?  Máme pro Vás kurz Základní relaxační techniky, tak přijďte, jste srdečně zváni!