Zpráva z realizace kurzu Kariérové poradenství a koučování

Program kurzu Kariérové poradenství a koučování (celkem 80hod., akreditace MŠMT) se už přehoupnul za polovinu a účastníci mají před sebou poslední 2 setkání.

V dubnu letošního roku odstartoval v Brně první běh tohoto výukového programu. Sešla se pestrá skupina účastníků – pedagogů i nepedagogů, mužů a žen, zkušených kariérových poradců i nováčků v této oblasti.

A co už účastníci všechno za 3 setkání umí? Umí vést rozhovor s klientem (žákem) poradenským nebo koučovacím způsobem, umí pracovat s metodikou GROW, se škálou, s kariérním stromem a využívat i další kreativní metody kariérního poradenství. Dokáží klienta provést procesem kariérového poradenství, pracovat s Hollandovou profesně-osobností typologií, poskytnout pomoc klientovi při přípravě jeho osobního portfolia a pracovat s žáky buď individuální formou, nebo využívat tyto nástroje v práci s celou třídou (skupinou).

Spolupráce s účastníky je velice příjemná a efektivní. Nejvíce náš těší, že mezi jednotlivými setkáními účastníci hned aplikují získané poznatky a dovednosti v praxi a na každé další setkání tak přijíždějí už s novými zkušenosti a dotazy, které praxe přinesla. Aplikace v praxi nám umožňuje průběžnou supervizi poradenské práce účastníků a tím i jejich další zlepšování a profesionalizaci.

A co účastníky ještě čeká? Seznámení se s dalšími, pokročilejšími, nástroji pro rozhodování a plánování profesní dráhy, hlavní zásady (sebe)prezentace u pracovních pohovorů a závěrečné výstupy a shrnutí.
Proto se už teď během prázdnin, nemůžeme dalšího výukového bloku dočkat 😊. A stejně tak se těšíme na podobnou pohodovou a přátelskou atmosféru v chystaných skupinách.

Druhou skupinu 27. 8. 2018 otevíráme v Ostravě a v říjnu bude následovat opět skupina v Brně (do těchto 2 skupin se ještě stále můžete přihlásit zde 😊).

Na setkání s Vámi se těší lektorky!
Jana Zouharová a Sylvie Navarová