Zveme na kurz Kreativní přístup aneb využití karet při práci s klienty

Zveme 17.1. v Ostravě na kurz Kreativní přístup aneb využití karet při práci s klienty v kariérním poradenství, psychoterapii, při vedení kurzů, v oblasti sebepoznání apod.
 
Zpětné vazby z posledního kurzu:
„Když seminář probíhal, cítila jsem se velmi příjemně, panovala příjemná, pracovní atmosféra, sdílení, … Děkuji za náměty, podněty pro práci kariérního poradce.“
 
„Odnáším si informace a nácvik práce s různými typy karet, s metaforou Létajícího balónu, dotazníkem Profesní orientace, sebepoznání, karty STAVŮ pro práci s žáky.“
 
„Odnáším si vhled do práce s kartami, náměty do kariérního poradenství a aktivity do třídy.“
 
„Přínosy kurzu: techniky pro otevření klienta, navázání kontaktu, další krok k sebepoznání. Moc děkuji za příležitost.“