Centrum
terapeutických služeb

Pomáháme lidem v obtížných životních situacích i lidem, co potřebují provést životní změnu.
Pomáháme i profesionálům – psychologům, psychoterapeutům, sociálním či pedagogickým pracovníkům,
kterým nabízíme odborné kurzy, vzdělávání, koučink a supervizi.


Co můžeme nabídnout?



Poradenství, psychoterapie, hypnóza


Kurzy
a vzdělávání


Supervize
koučování



Diagnostika řidičů
profesní diagnostika


O nás.

Proč se objednat na psychoterapii či poradenství právě k nám?

 • Jsme tým lidí, kteří nabízí profesionální a vstřícný přístup k řešení Vašich problémů, nabízíme bezpečný prostor pro sdílení, řešení a změnu.
 • Respektujeme individualitu každého klienta a konkrétní podobu terapie vždy přizpůsobujeme jeho potřebám.
 • Všichni máme nejen kvalitní vzdělání jednooborového psychologa, ale i další odborné kurzy a výcviky včetně absolvovaných dlouhodobých psychoterapeutických výcviků. Své vzdělání si stále doplňujeme, využíváme pravidelné supervize. 
 • Při své práci využíváme mimo jiné také komunikační, strategickou, hypnotickou i nehypnotickou psychoterapii, která je postavena na řešení problémů formou krátkodobé terapie, a v některých případech nemusí trvat více než 3 sezení.
 • Nabízíme krátké objednací lhůty a časovou flexibilitu.
 • Konzultovat s námi můžete také online.
 • Jsme maximálně diskrétní, při práci se řídíme Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii.
 • Využít u nás můžete příspěvek psychosociální podpory VZP a ČPZP (informace na webu pojišťoven).

Proč se přihlásit na kurz právě k nám ?

 • Jsme tým lektorů, kteří nabízí profesionální a vstřícný přístup, naše práce nás baví, naplňuje a vidíme v ní smysl.
 • V oblasti, kterou školíme máme všichni odpovídající vzdělání a dlouholetou praxi.
 • Své vzdělání si pravidelně dále doplňujeme, při své práci využíváme supervize.
 • Kurzy, které pořádáme jsou praktické, interaktivní, probíhají v malých skupinkách (max. 12 osob, obvykle však méně), nabízí tak dostatečný prostor pro nácvik všech dovedností i diskusi o aplikaci poznatků do praxe účastníků.
 • Kurzy i ostatní služby Vám rádi připravíme také přímo pro Vaši organizaci „na klíč“. 
 • Všechny kurzy máme akreditované u MPSV a/nebo MŠMT, akreditace průběžně obnovujeme a u nových kurzů doplňujeme.

PhDr.
Jana Zouharová, Ph.D.

Psychologické poradenství, psychoterapie, hypnóza, koučink, supervize, lektorská činnost

V oblasti psychologického poradenství, diagnostiky a vzdělávání dospělých působím již od roku 2006. Pracuji jako psychoterapeut a hypnoterapeut, kouč a lektor, s klienty pracuji individuální i skupinovou formou. Jsem majitelkou a vedoucím psychologem CETERAS. Při práci využívám konstruktivistický a na řešení orientovaný přístup, neurolingvistické programování, hypnózu aj.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě, složila rigorózní zkoušku i doktorskou zkoušku z oboru psychologie. Mé další vzdělávání: psychoterapeutický výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona, výcvik v koučování The Art and Science of Coaching s akreditací Internationl Coach Federation u Erickson College Int., a mnoho dalších.

Od ukončení magisterského studia jsem pracovala jako psycholožka a lektorka, působila jsem také jako vysokoškolský pedagog na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, kde jsem založila a vedla poradenské centrum. V současnosti vedu a řídím projekt Ceteras, mám privátní koučinkovou a psychologickou praxi, externě spolupracuji s brněnskými vysokými školami. Jsem autorkou více než dvaceti odborných článků a konferenčních příspěvků z oblasti vzdělávání, psychologie a poradenství.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Více najdete v CV zde.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: +420 777 649 878

PhDr. Ing.
Jan Pokluda

Psychologické poradenství, psychoterapie, hypnóza.

Působím jako psycholog CETERAS Brno. Při práci s klienty vycházím z postmoderních terapeutických směrů, také pracuji s hypnózou. Nabízím pomoc při řešení náročných životních situací či problémů a také podporu v rámci osobnostního a kariérního rozvoje. Mám zkušenosti například s mladými lidmi s psychotickou zkušeností, s lidmi se závislostmi, kariérním poradenstvím nebo s prací s dětmi. Na své práci vnímám jako velké privilegium možnost nahlédnout a vstoupit do životních příběhů druhých lidí a této možnosti si velmi vážím. Pracuji pod supervizí zkušenějších kolegů.

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a jsem absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku Hermés Solutions Training. Absolvoval jsem množství praxí, stáží a workshopů. V řadě organizací jsem působil jako dobrovolník.

V současné době pracuji jako psychoterapeut a psycholog v Terapeutickém centru v Jihomoravském kraji (Podané ruce o.p.s.). Pracoval jsem v Internetové poradně Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a také ve Sdružení Práh, které se zaměřuje na pomoc lidem s duševním onemocněním. Absolvoval jsem akreditovaný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“

E-mail: pokluda@ceteras.cz

Telefon: +420 775 320 435

PhDr.
Magdalena Nováková

Dopravně-psychologické vyšetření.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci v letech 1990 – 1994. Rigorózní zkoušku z pedagogické psychologie jsem složila v roce 2001. Po ukončení vysokoškolského studia jsem pracovala jako psycholog v bezpečnostních složkách, v současné době působím jako privátní psycholog, psychoterapeut a kouč. Jsem akreditovaným dopravním psychologem a pro Centrum CETERAS zajišťuji dopravně psychologická školení a psychodiagnostiku.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: +420 777 649 878

Psychologické poradenství a psychoterapie.

Nabízíme pomoc lidem, kteří chtějí ve svém životě změnu. Ať již spojenou s řešením náročné životní situace, osobními, partnerskými či rodinnými problémy, nebo psychickými, či psychosomatickými problémy a nemocemi.

V rámci individuální psychoterapie Vám můžeme pomoci na Vaší cestě za změnou, vyvést Vás z krizových situací, úzkostných a depresivních stavů, či pracovního stresu. Nespavost, mysl obtěžující myšlenky, bolesti hlavy, sexuální potíže, stavy či pocity závislosti, ať už na alkoholu, jídle, práci, nebo jiné osobě – toto i mnoho dalších, jsou potíže, se kterými naši klienti přicházejí a se kterými Vám můžeme pomoci.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Terapeutický proces vždy maximálně přizpůsobujeme potřebám klienta a společně s klientem vytváříme změnu a řešení, které bude vyhovovat právě a jen jemu. Tak jak se liší jednotliví lidé, kteří k nám pro pomoc přicházejí, tak se liší i jednotlivé terapeutické postupy a strategie. Společné mají vždy respekt a snahu o co nejefektivnější řešení v nejkratším možném čase. Naším cílem je vytvořit ve Vašem životě takovou změnu, se kterou budete spokojeni, a takový pocit úspěchu a sebedůvěry, že už k nám nebudete muset více přijít.

Individuální psychoterapie nabízí soukromý a bezpečný prostor, který v rámci rozhovoru „mezi čtyřma očima“ umožňuje otevírat i taková témata, která sdílíme pouze se svými blízkými nebo je dokonce nesdílíme vůbec s nikým. Naši terapeuti dodržují Etický kodex České asociace pro psychoterapii, včetně zachování povinnosti profesionální mlčenlivosti. V rámci individuální psychoterapie je možné využít i hypnózu.

Párová, manželská či rodinná psychoterapie, tedy setkání dvou a více osob s terapeutem v rámci jedné konzultace, je vhodná v případech, kdy je pro nastolení změny, vyřešení problému či zvládnutí náročné životní situace efektivnější setkání se i s dalšími zúčastněnými osobami. Přidanou hodnotou pak může být možnost a příležitost ke sdílení procesu změn, hledání a nacházení řešení, vyjádření odlišných pohledů na věc a očekávání od druhých, která často různá nedorozumění, problémy a potíže způsobují.

Objednejte se na sezení s psychoterapeuty:

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

E-mailinfo@ceteras.cz

Telefon: 777 649 878

PhDr. Ing. Jan Pokluda

E-mail: pokluda@ceteras.cz

Telefon: 775 320 435

Přihlaste se k odběru novinek

Dejte nám Váš email a už Vám nic neuteče