CETERAS je tu s Vámi od roku 2012, kdy značku s cílem poskytovat komplexní profesionální služby v oblasti psychologie a psychoterapie založila Jana Zouharová. Podporu a služby nabízíme jednak klientům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, potřebují psychoterapii či obecně provést životní změnou, a jednak pomáhajícím profesionálům – psychologům, psychoterapeutům, sociálním či pedagogickým pracovníkům, kterým nabízíme odborné kurzy, vzdělávání, koučink a supervizi.

CETERAS se Vám po delší době představuje v novém kabátě, ale se stále stejnými vizemi, cíli, hodnotami i principy, jako tomu bylo na začátku.

Co můžeme nabídnout?

 • Psychologické poradenství a psychoterapii.
 • Hypnoterapii, tj. hypnózu
 • Supervizi
 • Koučování
 • Dopravně psychologické vyšetření řidičů.
 • Profesní diagnostiku a kariérní poradenství
 • Kurzy a vzdělávání pomáhajícím profesionálům a pedagogům.
 • Firemní kurzy na míru

Akuální nabídka kurzů

Spolupracujeme s Psychoterapeutickou klinikou HERMÉS, Praha – podílíme se na lektorování v komplexním psychoterapeutickém výcviku HERMÉS SOLUTIONS TRAINING – strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie.

Proč si vybrat právě nás?

 • Jsme tým lidí, kteří nabízí profesionální a vstřícný přístup k řešení Vašich problémů.
 • Nabízíme bezpečný prostor pro sdílení, řešení a změnu.
 • Respektujeme individualitu každého klienta a konkrétní podobu terapie vždy přizpůsobujeme jeho potřebám.
 • Můžete si vybrat z více psychologů/psychoterapeutů, kteří pracují různými způsoby a jsou schopni poskytnout komplexní psychologickou péči.
 • Nabízíme krátké objednací lhůty a časovou flexibilitu.
 • Jsme maximálně diskrétní, nemáme smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami a informace o klientech tak nepředáváme ani pojišťovně, ani jiným dalším osobám. Při práci se řídíme Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii.
 • Jsme psychologové s místem působnosti v Brně, kde poskytujeme osobní konzultace, ale spolupracovat s Vámi můžeme i online a ušetřit tak čas strávený na cestě.
 • Všichni máme nejen kvalitní vzdělání jednooborového psychologa, ale i další odborné kurzy a výcviky včetně absolvovaných dlouhodobých psychoterapeutických výcviků.
 • Při své práci využíváme mimo jiné také komunikační, strategickou, hypnotickou i nehypnotickou psychoterapii, která je postavena na řešení problémů formou krátkodobé terapie, a v některých případech nemusí trvat více než 3 sezení.
 • Psychologické, psychoterapeutické, supervizní, vzdělávací i ostatní služby poskytujeme nejen jednotlivcům, ale i skupinám, firmám a neziskovým organizacím.

Náš tým

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

Služby: psychologické poradenství, psychoterapie, hypnóza, koučink, supervize, lektorská činnost

V oblasti psychologického poradenství, diagnostiky a vzdělávání dospělých působím již od roku 2006. Pracuji jako psychoterapeut a hypnoterapeut, kouč a lektor, s klienty pracuji individuální i skupinovou formou. Jsem vedoucím psychologem CETERAS Brno. Při práci využívám konstruktivistický a na řešení orientovaný přístup, neurolingvistické programování, hypnózu aj.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě, složila rigorózní zkoušku i doktorskou zkoušku z oboru psychologie. Mé další vzdělávání: psychoterapeutický výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona, výcvik v koučování The Art and Science of Coaching s akreditací Internationl Coach Federation u Erickson College Int., a mnoho dalších.

Od ukončení magisterského studia jsem pracovala jako psycholožka a lektorka, působila jsem také jako vysokoškolský pedagog na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, kde jsem založila a vedla poradenské centrum. V současnosti vedu a řídím projekt Ceteras, mám privátní koučinkovou a psychologickou praxi, externě spolupracuji s brněnskými vysokými školami. Jsem autorkou více než dvaceti odborných článků a konferenčních příspěvků z oblasti vzdělávání, psychologie a poradenství.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Více najdete v CV zde.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: +420 777 649 878

PhDr. Ing. Jan Pokluda

Služby: psychologické poradenství, psychoterapie, hypnóza

Působím jako psycholog CETERAS Brno. Při práci s klienty vycházím z postmoderních terapeutických směrů, také pracuji s hypnózou. Nabízím pomoc při řešení náročných životních situací či problémů a také podporu v rámci osobnostního a kariérního rozvoje. Mám zkušenosti například s mladými lidmi s psychotickou zkušeností, s lidmi se závislostmi, kariérním poradenstvím nebo s prací s dětmi. Na své práci vnímám jako velké privilegium možnost nahlédnout a vstoupit do životních příběhů druhých lidí a této možnosti si velmi vážím. Pracuji pod supervizí zkušenějších kolegů.

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a jsem absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku Hermés Solutions Training. Absolvoval jsem množství praxí, stáží a workshopů. V řadě organizací jsem působil jako dobrovolník.

V současné době pracuji jako psychoterapeut a psycholog v Terapeutickém centru v Jihomoravském kraji (Podané ruce o.p.s.). Pracoval jsem v Internetové poradně Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a také ve Sdružení Práh, které se zaměřuje na pomoc lidem s duševním onemocněním. Absolvoval jsem akreditovaný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“

Více se o mně dozvíte v mém profesním CV, které naleznete zde.

E-mail: pokluda@ceteras.cz

Telefon: +420 775 320 435

PhDr. Magdalena Nováková

Služby: dopravně-psychologické vyšetření

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci v letech 1990 – 1994. Rigorózní zkoušku z pedagogické psychologie jsem složila v roce 2001. Po ukončení vysokoškolského studia jsem pracovala jako psycholog v bezpečnostních složkách, v současné době působím jako privátní psycholog, psychoterapeut a kouč. Jsem akreditovaným dopravním psychologem a pro Centrum CETERAS zajišťuji dopravně psychologická školení a psychodiagnostiku.

Kde nás najdete?

Palackého třída 1644/8, 612 00 Brno-Královo Pole

Zavolejte nám

+420 777 64 98 78

Nebo pošlete email

info@ceteras.cz

Dopravní spojení:

Tramvaj č. 1, 6 – zastávka Kartouzská

Autobus č. 67, 68, 81 – zastávka Štefánikova

Autem – zdarma na ulici Palackého i v přilehlých ulicích. Od 30. 8.  2021 je oblast v parkovací Zóně C.

Přihlaste se k odběru novinek

Dejte nám Váš email a už Vám nic neuteče