Centrum
terapeutických služeb

Pomáháme lidem v obtížných životních situacích i lidem, co potřebují provést životní změnu.
Pomáháme i profesionálům – psychologům, psychoterapeutům, sociálním či pedagogickým pracovníkům,
kterým nabízíme odborné kurzy, vzdělávání, koučink a supervizi.


Co můžeme nabídnout?Poradenství,
psychoterapie, hypnózaKurzy
a vzděláváníNeuro-vývojová
stimulaceSupervize,
koučováníE-shop
metodické pomůcky

E-shop

Otázkové domino CETERAS

Sada karet
Moje kariéra

Kreativní sada Dračí učení

Rozšíření kreativní sady: Leporelo

Rozšíření kreativní sady: Samolepky


O nás.

Proč se objednat na psychoterapii či poradenství právě k nám?

 • Jsme tým lidí, kteří nabízí profesionální a vstřícný přístup k řešení Vašich problémů, nabízíme bezpečný prostor pro sdílení, řešení a změnu.
 • Respektujeme individualitu každého klienta a konkrétní podobu terapie vždy přizpůsobujeme jeho potřebám.
 • Všichni máme nejen kvalitní vzdělání jednooborového psychologa, ale i další odborné kurzy a výcviky včetně absolvovaných dlouhodobých psychoterapeutických výcviků. Své vzdělání si stále doplňujeme, využíváme pravidelné supervize. 
 • Při své práci využíváme mimo jiné také komunikační, strategickou, hypnotickou i nehypnotickou psychoterapii, která je postavena na řešení problémů formou krátkodobé terapie, a v některých případech nemusí trvat více než 3 sezení.
 • Nabízíme krátké objednací lhůty a časovou flexibilitu.
 • Konzultovat s námi můžete také online.
 • Jsme maximálně diskrétní, při práci se řídíme Etickým kodexem České asociace pro psychoterapii.
 • Využít u nás můžete příspěvek psychosociální podpory pojišťoven 111, 205, 211, 213 (aktuální informace na webu pojišťoven).

Proč se přihlásit na kurz právě k nám ?

 • Jsme tým lektorů, kteří nabízí profesionální a vstřícný přístup, naše práce nás baví, naplňuje a vidíme v ní smysl.
 • V oblasti, kterou školíme máme všichni odpovídající vzdělání a dlouholetou praxi.
 • Své vzdělání si pravidelně dále doplňujeme, při své práci využíváme supervize.
 • Kurzy, které pořádáme jsou praktické, interaktivní, probíhají v malých skupinkách (max. 12 osob, obvykle však méně), nabízí tak dostatečný prostor pro nácvik všech dovedností i diskusi o aplikaci poznatků do praxe účastníků.
 • Kurzy i ostatní služby Vám rádi připravíme také přímo pro Vaši organizaci „na klíč“. 
 • Všechny kurzy máme akreditované u MPSV a/nebo MŠMT, akreditace průběžně obnovujeme a u nových kurzů doplňujeme.

PhDr.
Jana Zouharová, Ph.D.

Psychologické poradenství, psychoterapie, hypnóza, koučink, supervize, lektorská činnost

V oblasti psychologického poradenství, diagnostiky a vzdělávání dospělých působím již od roku 2006. Pracuji jako psychoterapeut a hypnoterapeut, kouč a lektor, s klienty pracuji individuální i skupinovou formou. Jsem majitelkou a vedoucím psychologem CETERAS. Při práci využívám konstruktivistický a na řešení orientovaný přístup, neurolingvistické programování, hypnózu aj.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě, složila rigorózní zkoušku i doktorskou zkoušku z oboru psychologie. Mé další vzdělávání: psychoterapeutický výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona, výcvik v koučování The Art and Science of Coaching s akreditací Internationl Coach Federation u Erickson College Int., a mnoho dalších.

Od ukončení magisterského studia jsem pracovala jako psycholožka a lektorka, působila jsem také jako vysokoškolský pedagog na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, kde jsem založila a vedla poradenské centrum. V současnosti vedu a řídím projekt Ceteras, mám privátní koučinkovou a psychologickou praxi, externě spolupracuji s brněnskými vysokými školami. Jsem autorkou více než dvaceti odborných článků a konferenčních příspěvků z oblasti vzdělávání, psychologie a poradenství.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Více najdete v CV zde.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: +420 777 649 878

PhDr. Ing.
Jan Pokluda

Psychologické poradenství, psychoterapie, hypnóza.

Působím jako psycholog CETERAS Brno. Při práci s klienty vycházím z postmoderních terapeutických směrů, také pracuji s hypnózou. Nabízím pomoc při řešení náročných životních situací či problémů a také podporu v rámci osobnostního a kariérního rozvoje. Mám zkušenosti například s mladými lidmi s psychotickou zkušeností, s lidmi se závislostmi, kariérním poradenstvím nebo s prací s dětmi. Na své práci vnímám jako velké privilegium možnost nahlédnout a vstoupit do životních příběhů druhých lidí a této možnosti si velmi vážím. Pracuji pod supervizí zkušenějších kolegů.

Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a jsem absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku Hermés Solutions Training. Absolvoval jsem množství praxí, stáží a workshopů. V řadě organizací jsem působil jako dobrovolník.

V současné době pracuji jako psychoterapeut a psycholog v Terapeutickém centru v Jihomoravském kraji (Podané ruce o.p.s.). Pracoval jsem v Internetové poradně Katedry psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a také ve Sdružení Práh, které se zaměřuje na pomoc lidem s duševním onemocněním. Absolvoval jsem akreditovaný kurz „Psycholog ve zdravotnictví“

E-mail: pokluda@ceteras.cz

Telefon: +420 775 320 435

PhDr.
Magdalena Nováková

Dopravně-psychologické vyšetření.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci v letech 1990 – 1994. Rigorózní zkoušku z pedagogické psychologie jsem složila v roce 2001. Po ukončení vysokoškolského studia jsem pracovala jako psycholog v bezpečnostních složkách, v současné době působím jako privátní psycholog, psychoterapeut a kouč. Jsem akreditovaným dopravním psychologem a pro Centrum CETERAS zajišťuji dopravně psychologická školení a psychodiagnostiku.

E-mail: info@ceteras.cz

Telefon: +420 777 649 878

Psychologické poradenství a psychoterapie.

Nabízíme pomoc lidem, kteří chtějí ve svém životě změnu. Ať již spojenou s řešením náročné životní situace, osobními, partnerskými či rodinnými problémy, nebo psychickými, či psychosomatickými problémy a nemocemi.

V rámci individuální psychoterapie Vám můžeme pomoci na Vaší cestě za změnou, vyvést Vás z krizových situací, úzkostných a depresivních stavů, či pracovního stresu. Nespavost, mysl obtěžující myšlenky, bolesti hlavy, sexuální potíže, stavy či pocity závislosti, ať už na alkoholu, jídle, práci, nebo jiné osobě – toto i mnoho dalších, jsou potíže, se kterými naši klienti přicházejí a se kterými Vám můžeme pomoci.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Terapeutický proces vždy maximálně přizpůsobujeme potřebám klienta a společně s klientem vytváříme změnu a řešení, které bude vyhovovat právě a jen jemu. Tak jak se liší jednotliví lidé, kteří k nám pro pomoc přicházejí, tak se liší i jednotlivé terapeutické postupy a strategie. Společné mají vždy respekt a snahu o co nejefektivnější řešení v nejkratším možném čase. Naším cílem je vytvořit ve Vašem životě takovou změnu, se kterou budete spokojeni, a takový pocit úspěchu a sebedůvěry, že už k nám nebudete muset více přijít.

Individuální psychoterapie nabízí soukromý a bezpečný prostor, který v rámci rozhovoru „mezi čtyřma očima“ umožňuje otevírat i taková témata, která sdílíme pouze se svými blízkými nebo je dokonce nesdílíme vůbec s nikým. Naši terapeuti dodržují Etický kodex České asociace pro psychoterapii, včetně zachování povinnosti profesionální mlčenlivosti. V rámci individuální psychoterapie je možné využít i hypnózu.

Párová, manželská či rodinná psychoterapie, tedy setkání dvou a více osob s terapeutem v rámci jedné konzultace, je vhodná v případech, kdy je pro nastolení změny, vyřešení problému či zvládnutí náročné životní situace efektivnější setkání se i s dalšími zúčastněnými osobami. Přidanou hodnotou pak může být možnost a příležitost ke sdílení procesu změn, hledání a nacházení řešení, vyjádření odlišných pohledů na věc a očekávání od druhých, která často různá nedorozumění, problémy a potíže způsobují.

Objednejte se na sezení s psychoterapeuty:

PhDr. Jana Zouharová, Ph.D.

E-mailinfo@ceteras.cz

Telefon: 777 649 878

PhDr. Ing. Jan Pokluda

E-mail: pokluda@ceteras.cz

Telefon: 775 320 435

Neuro-vývojová stimulace

Neuro-vývojová stimulace (NVS) je cvičební program, jehož cílem je inhibovat (rušit) přetrvávající primární reflexy. Primární reflexy (např. Mooruův, tonicko-šíjový reflex a další) jsou pohybové reakce, které nedokážeme kontrolovat svojí vůlí a které by měly v průběhu vývoje dítěte odeznít a být nahrazeny vyspělejšími mozkovými funkcemi. Pokud včas neodezní, mohou v pozdějším věku způsobovat nejrůznější problémy – především specifické poruchy učení, ADHD, ADD, dyspraxii a další. 

Diagnostika a cvičení neurovývojové-stimulace je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Cvičení probíhá na principu záměrného vyvolávání primárního reflexu. Primární reflexy jsou ovlivnitelné a při záměrném a častém opakování reakce uhasne.  Cvičení je vhodné pro děti od 5 let.

Vice informací najdete zde.

Objednejte se na diagnostiku, cvičení či konzultaci:

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

E-mail: skotakova@ceteras.cz

Telefon: 607 619 689